Barometr płac

Barometr płac

Narzędzie "Barometr płac" pierwszy raz zostało opublikowane w czerwcu 2013 i od tamtego czasu w anonimowy sposób zbiera dane dotyczące zarobków w aptekach. Mechanizm obliczania wyników pozostał niezmieniony, jednak w celu uzyskania bardziej przejrzystych wyników wprowadzono kilka dodatków. Dane wprowadzane do Barometru są przeliczane i odświeżane co 12 godzin, natomiast co pół roku następuje ich generalna weryfikacja - ma to na celu szybsze dostarczenie informacji o zarobkach.

Obecnie narzędzie zostało odświeżone, a dane zostały zweryfikowane.

Ostatnia aktualizacja duża aktualizacja danych miała miejsce w 20.06.2017

Zachęcamy do oddawania głosów.

Zagłosuj

Podane wynagrodzenia są kwotami netto.

Zebrano 6076 wyników.

Informacja na temat narzędzia, wyników archiwalnych i opracowań: Kliknij