Apteka "Eskulap" w Katowicach ul. Ordona 3 zatrudni Technika farmaceutycznego

Numer referencyjny oferty pracy: 
30053
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Zapewniamy : - atrakcyjne wynagrodzenie -system premiowy -możliwość rozwoju, szkolenia -pracę w doświadczonym i zaangażowanym zespole -przyjazną atmosferę w pracy .

Praca w systemie równoważnym, zmiany 8godzinne - przyjazne godziny pracy - dobre połączenia komunikacji miejskiej

Prosimy o przesyłanie cv.

W przesyłanym cv prosimy umieścić klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Apteka Floriańska Sp. z o.o., z siedzibą w 41-500 Chorzów, ul. Beskidzka 4 , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000658764, NIP:6272749198, adres e-mail: amatoga@jmpharm.pl, zwana dalej Spółką. 2) W sprawach Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail:amatoga@jmpharm.pl 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: ● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy, ● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; ● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania- (…), oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: ● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; ● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.. 10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Technik-5000 netto- Sosnowiec

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 02.05.2024

Technik-5000 netto- Sosnowiec

Oferta ważna do: 02.05.2024
0

Technik - 5000 netto - Bytom

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 02.05.2024

Technik - 5000 netto - Bytom

Oferta ważna do: 02.05.2024
0

Technik- 5000 netto- Będzin

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 02.05.2024

Technik- 5000 netto- Będzin

Oferta ważna do: 02.05.2024
0

Technik Farmaceutyczny

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 15.05.2024

Technik Farmaceutyczny

Oferta ważna do: 15.05.2024