Apteka Główna oś Tysiąclecia Technik farmaceutyczny na godziny

Numer referencyjny oferty pracy: 
24785
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Apteka Główna na oś. Tysiąclecia, ul. Zawiszy

zatrudni 

technika farmaceutycznego na:

-umowę zlecenie (godziny)

-umowa o pracę pełen etat

Jeżeli w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym (CV) zawarte będą inne dane osobowe niż imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia i chce Pan/Pani, aby dane te były przetwarzane na cele rekrutacji, prosimy o dopisanie na swoim CV następującej informacji i udzielenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest ……………….. , ul. ………………….., moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym (CV) innych niż: imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu mojego uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które wysyłam zgłoszenie aplikacyjne przez okres prowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora.

Jeżeli chce Pan/Pani, aby dane osobowe zawarte w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym (CV) były przetwarzane na cele przyszłych rekrutacji, może Pani/Pan dodatkowo wyrazić poniższe zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest ……………….. , ul. …………………. moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym (CV), w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez administratora, którym jest ……………….. , ul. ………………….. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym (CV) na rzecz spółek z grupy kapitałowej administratora tj. ………………… ………………. w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez te spółki.. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.


Administrator danych osobowych, którym jest  Farmacja Polska Apteki Główne Sp. z o.o. ,informuje, że podane w przesyłanym w zgłoszeniu aplikacyjnym (CV) dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostało przesłane zgłoszenie rekrutacyjne (CV). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rekrutacji, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, także ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0
0

Technik Farmaceutyczny

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 16.04.2023

Technik Farmaceutyczny

Oferta ważna do: 16.04.2023
0

Technik Farmaceutyczny, Zabrze

Wymiar: Brak informacjiOferta ważna do: 15.04.2023

Technik Farmaceutyczny, Zabrze

Oferta ważna do: 15.04.2023
0

Technik farmaceutyczny - Pszów

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 15.04.2023

Technik farmaceutyczny - Pszów

Oferta ważna do: 15.04.2023
0
Rekrutacja zdalna

Technik farmaceutyczny - Imielin

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 15.04.2023
Rekrutacja zdalna

Technik farmaceutyczny - Imielin

Oferta ważna do: 15.04.2023
0

Technik - 4300 netto - Gliwice

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 15.04.2023

Technik - 4300 netto - Gliwice

Oferta ważna do: 15.04.2023