Apteka Główna technik farmaceutyczny Galeria Katowicka 4000 netto

Numer referencyjny oferty pracy: 
22019
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Wynagrodzenie netto: 
4 000 PLN - 4 000 PLN

APTEKA GŁÓWNA przy Galerii Katowickiej

W związku z dynamicznym rozwojem naszych aptek poszukujemy kandydatów na stanowisko:
 

Technika farmaceutyczny

Pełen etat

OFERUJEMY:
- atrakcyjne warunki finansowe z tytułu umowy o pracę w kwocie netto 4000 zł 
- system premiowy
- pracę w zgranym zespole
- możliwość rozwoju zawodowego
- możliwość przystąpienia do pakietu sportowego oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą formularza dostępnego na stronie.

Jeżeli w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym (CV) zawarte będą inne dane osobowe niż imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia i chce Pan/Pani, aby dane te były przetwarzane na cele rekrutacji, prosimy o dopisanie na swoim CV następującej informacji i udzielenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest ……………….. , ul. ………………….., moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym (CV) innych niż: imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu mojego uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które wysyłam zgłoszenie aplikacyjne przez okres prowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora.

Jeżeli chce Pan/Pani, aby dane osobowe zawarte w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym (CV) były przetwarzane na cele przyszłych rekrutacji, może Pani/Pan dodatkowo wyrazić poniższe zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest ……………….. , ul. …………………. moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym (CV), w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez administratora, którym jest ……………….. , ul. ………………….. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym (CV) na rzecz spółek z grupy kapitałowej administratora tj. ………………… ………………. w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez te spółki.. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.


Administrator danych osobowych, którym jest  Farmacja Polska Apteki Główne Sp. z o.o. ,informuje, że podane w przesyłanym w zgłoszeniu aplikacyjnym (CV) dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostało przesłane zgłoszenie rekrutacyjne (CV). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rekrutacji, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, także ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Skontaktuj się z pracodawcą

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą pracy skontaktuj się z pracodawcą i prześlij mu swoje CV.
 

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać te zgody. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Technik farmaceutyczny

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 10.03.2023

Technik farmaceutyczny

Oferta ważna do: 10.03.2023
0

CHRZANÓW - Technik/Stażysta

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 10.03.2023

CHRZANÓW - Technik/Stażysta

Oferta ważna do: 10.03.2023
0

ZAWIERCIE - Technik/Stażysta

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 08.03.2023

ZAWIERCIE - Technik/Stażysta

Oferta ważna do: 08.03.2023
0

SOSNOWIEC - Technik/Stażysta

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 08.03.2023

SOSNOWIEC - Technik/Stażysta

Oferta ważna do: 08.03.2023

PORĘBA - Technik/Stażysta

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 08.03.2023

PORĘBA - Technik/Stażysta

Oferta ważna do: 08.03.2023
0

BYTOM - Technik/Stażysta

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 08.03.2023

BYTOM - Technik/Stażysta

Oferta ważna do: 08.03.2023