Apteka PRIMA - zatrudni

Numer referencyjny oferty pracy: 
9393
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Ogólnopolska Sieci Aptek PRIMA poszukujemy kandydatów na stanowisko : KIEROWNIKA REGIONALNEGO - województwo Wielkopolskie Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Regionalnego, będzie: 1. Kształtowanie i realizacja polityki sprzedażowej w podległym regionie; 2. Realizacja założeń budżetowych; 3. Zarządzanie podległym zespołem; Nasze oczekiwania: · Wykształcenie farmaceutyczne – mgr farmacji · Wysoko rozwinięte kompetencje kierownicze i interpersonalne · Umiejętności sprzedażowe – mile widziane certyfikaty potwierdzające szkolenia z technik sprzedaży · Umiejętność delegowania zadań podległym pracownikom i rozliczania z ich wykonania · Samodzielność w działaniu, ale także umiejętność współpracy w zespole · Inicjatywa, kreatywność i determinacja w dążeniu do postawionych celów · Dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych · Prawo jazdy kat. B Oferujemy: · Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku · Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego · Dużą autonomię i decyzyjność na proponowanym stanowisku · Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z dodatkowymi gratyfikacjami z tytułu systemu premiowania · Szkolenia dedykowane predyspozycjom poszczególnych osób · Ciekawą i pełną wyzwań pracę · Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy : samochód , laptop, telefon Uprzejmie dziękujemy za nadesłanie swojej kandydatury – jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami .

Wyrażam zgodę GAP Administracja sp. zoo z siedzibą w Koninie (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Obowiązek informacyjny: Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: · podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usługi IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich. · Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane: · do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji, · do 36 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Informujemy, że: · jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody; · przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; · przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; · podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Administratorem danych jest GAP Administracja sp. zoo z siedzibą ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o sprostowanie i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych i ze skargą do organu nadzorczego.

Podobne oferty w Twojej okolicy: