Apteka w Poznaniu zatrudni magistra farmacji na stanowisko kierownika apteki. Osiedlowa prywatna apteka spokojna praca w małym zespole.

Numer referencyjny oferty pracy: 
16414
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Apteka na poznańskiej Ławicy zatrudni magistra farmacji na stanowisko kierownika apteki na pełen etat.

Oferujemy pracę w rodzinnej nie sieciowej aptece, w małym zgranym zespole, w spokojnej przyjaznej atmosferze. Apteka typowo osiedlowa ze stałą bazą pacjentów, dwa okienka, praca 6 dni w tygodniu w systemie 6h bez dyżurów nocnych. Stabilne zatrudnienie gwarantowane umową o pracę.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

Osoby zainteresowane procesem rekrutacji prosimy o przesłanie CV na adres mailowy lub do kontaktu telefonicznego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dobra Gołdyś i wspólnicy Sp.J. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Dobra Gołdyś i wsp. Sp.J., z siedzibą w Poznaniu: ul. Rumcajsa 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. Poznania, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000508018, NIP: 9721074045, adres e-mail: aptekadobra@onet.pl, zwana dalej Spółką.
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
7) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.