Apteka Zdrowie zatrudni techników

Numer referencyjny oferty pracy: 
15195
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka Zdrowie zatrudni technika famacji w Liszkach niedaleko Krakowa.

Od kandydatów oczekujemy:

 • - wykształcenia farmaceutycznego
 • - wysokiej kultury osobistej i dbałości o najwyższy poziom obsługi pacjenta,
 • - mile widziana znajomość obsługi programu Kamsoft
 • -uczciwości , odpowiedzialności i zaangażowania

 

Oferujemy: 

 • - stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat,
 • - atrakcyjne wynagrodzenie
 • -atrakcyjny system premiowy
 • - pracę w profesjonalnym i zgranym zespole

Osoby zainteresowane procesem rekrutacji prosimy o przesłanie CV za pomocą formularza dostępnego na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez MMS PROGRESS SP.ZOO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1)         Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka MMS Progress sp.zo.o, z siedzibą w Krakowie: ul. Os. Piastów 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. Krakowa, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000384631 NIP: 6780025041 adres e-mail:anajdzionek@apteka-zdrowie.eu, zwana dalej Spółką.

2)         Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Agnieszka Najdzionek. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: anajdzionek@apteka-zdrowie.eu

3)         Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
 • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4)         W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5)         Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.

6)         Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7)         Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania , oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

8)         W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego  Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

9)         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
 • do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.

10)       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11)       Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.