Czechowice-Dziedzice - Technik farmaceutyczny

Numer referencyjny oferty pracy: 
24918
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka prywatna (niesieciowa) w Czechowicach-Dziedzicach, działająca ponad 20lat

zatrudni: TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO.

proponujemy:

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - pełny etat, jest też możliwość zatrudnienia na część etatu,

atrakcyjne wynagrodzenie, korzystny wymiar czasu pracy, pracę w zgranym, sympatycznym zespole,

przyjazną, rodzinną, niekorporacyjną atmosferę pracy, możliwość przystąpienia do korzystnego grupowego

ubezpieczenia na życie (również dla współmałżonków pracowników).

Szczegółowe warunki pracy i płacy do omówienia podczas spotkania kwalifikacyjnego w aptece po uprzednim

kontakcie telefonicznym lub e-mailowym.

Szukasz pracy? Masz pracę, ale chcesz ją zmienić? Porozmawiajmy o tym.

Zachęcamy do kontaktu przez formularz na stronie, dołącz swoje CV lub zabierz je ze sobą na spotkanie kwalifikacyjne.

Dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy.

 


Zgodnie z art.13 RODO informujemy.że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Apteka "Galenika" K.P.Grygiel spółka jawna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul.Makuszyńskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, pod numerem 0000304502 NIP:6521659182,adres e-mail: galenika@op.pl, zwana dalej spółką.
2.Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje - na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (zgoda) w stosunku do danych
dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art.6 ust.1 lit.b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy,
- wypełnienie obowiązku ciąży na Administratorze, wynikającego z art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974.- Kodeks Pracy;
- wypełnienia obowiązku, np.w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji - na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych
Osobowych); prawnie uzasadnionym interesom Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np.wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3.W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.Podanie wszystkich danych osobowych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie: kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe -
- stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ
ich nie wymagamy.
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
6.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy
dostawcy oprogramowania Kamsoft, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych
podmiotom prywatnym i publicznym.
7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- do zakończenia procesu rekrutacji - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
- przez okres roku po zakończonej rekrutacji - jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych, t.j.otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu
Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody oraz są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
9.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, ze dane osobowe są
przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Technik- 5000 netto- Żywiec

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 12.05.2024

Technik- 5000 netto- Żywiec

Oferta ważna do: 12.05.2024
0

Technik- 5500 netto- Cieszyn

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 12.05.2024

Technik- 5500 netto- Cieszyn

Oferta ważna do: 12.05.2024
0
0

Technik- 5000 netto- Zabrze

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 12.05.2024

Technik- 5000 netto- Zabrze

Oferta ważna do: 12.05.2024