Do zespołu Aptek z Uśmiechem szukamy: SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA CENĄ

Numer referencyjny oferty pracy: 
29969
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Do zespołu Aptek z Uśmiechem szukamy osoby na stanowisku:

 

Specjalista ds. Zarządzania Ceną

 

Twój zakres obowiązków:

 • Zbieranie i analizowanie dużych zbiorów danych, w tym danych dotyczących sprzedaży, danych o klientach oraz podejmowanie decyzji cenowych
 • Praca z narzędziami statystycznymi i analitycznymi oraz wyciąganie wniosków z analizowanych danych
 • Stały przegląd i dostosowywanie cen w celu optymalizacji przychodu i rentowności,
 • Kreowanie polityki cenowej wspierającej strategię firmy
 • Przygotowywanie analiz i rekomendacji cenowych dla Zarządu oraz ich prezentacja
 • Badanie otoczenia konkurencyjnego i innych czynników ekonomicznych w celu optymalizacji cen,
 • Współpraca z innymi działami firmy,
 • Przygotowywanie raportów biznesowych

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę na pełen etat lub inna dogodna forma zatrudnienia.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Premie dwumiesięczne.
 • Program Multisport lub ubezpieczenie prywatne EnelMed.
 • Pracę w profesjonalnym zespole.
 • Szkolenia podnoszące kwalifikację i kompetencje zawodowe.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy.
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Możliwość pracy hybrydowej.

 

Wymagania:

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomość rynku farmaceutycznego,
 • Umiejętności analityczne oraz komunikacyjne
 • Duża dbałość o szczegóły oraz o jakość wykonywanej pracy
 • Gotowość do wdrażania nowych rozwiązań
 • Komunikatywność i nastawienie na współpracę zespołową
 • Doskonałe umiejętności organizacji i zarządzania czasem

 

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w moim CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez LIDON SP. Z O.O. ul. Sienkiewicza 8b, 05-120 Legionowo NIP 5321912919 KRS 0000247845 REGON 140533890"


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka LIDON, z siedzibą w Legionowie: ul. Sienkiewicza 8b, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000247845 , NIP: 5321912919, adres e-mail: kontakt@aptekazusmiechem.pl zwana dalej Spółką.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest LIDON SP. Z O.O. . Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@aptekazusmiechem.pl
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
• wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
• do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
• do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Specjalista ds. Social Media

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 15.05.2024

Specjalista ds. Social Media

Oferta ważna do: 15.05.2024