Ekspert ds. Doskonalenia i Rozwoju Aptek

Numer referencyjny oferty pracy: 
16573
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Lider rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków, ekspert w segmencie badań klinicznych oraz producent leków i preparatów aptecznych, poszukuje Eksperta ds. Doskonalenia i Rozwoju Aptek.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowanie i realizację szkoleń dla osób zarządzających aptekami i farmaceutów na terenie woj. dolnośląskiego, woj. opolskiego oraz woj. wielkopolskiego (szkolenia zdalne i stacjonarne)
 • prowadzenie coachingów i warsztatów szkoleniowych,
 • ocenę i rozwój kompetencji farmaceutów,
 • realizację celów biznesowych związanych z funkcjonowaniem i rolą Aptekarskiej Szkoły Zarządzania.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet pozapłacowych benefitów,
 • narzędzia niezbędne do realizacji celów: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy, 
 • możliwość aktywnego uczestniczenia w rozwoju biznesu farmaceutycznego,
 • udział w szkoleniach wzmacniających kompetencje trenerskie,
 • dużą decyzyjność i samodzielność w działaniu.

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenia wyższe - farmacja,
 • kilkuletnie doświadczenia w zarządzaniu apteką lub siecią/grupą aptek, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, umiejętność przekazywania wiedzy i tworzenia prezentacji biznesowych, 
 • czynne prawo jazdy - kat. B i gotowość do odbywania podróży służbowych na terenie woj. dolnośląskiego, woj. opolskiego oraz woj. wielkopolskiego,
 • biegła znajomość prawa farmaceutycznego,
 • świadomość biznesowa i wyczucie rynku,
 • znajomość narzędzi z pakietu Office.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania swojej aplikacji.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Farmacja.hr, z siedzibą w Józefowie: ul.Piaskowa 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000743747, NIP: 5322078890, zwana dalej Spółką.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paweł Maliszewski. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@farmacja.hr

 

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
 • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
 • do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.