Farmaceuci poszukiwani do pracy w Wielkiej Brytanii !!!

Rekrutacja zdalna
Numer referencyjny oferty pracy: 
14804
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Sposób rekrutacji: 
                         The Cohens Group                     

Farmaceuci poszukiwani do pracy w Wielkiej Brytanii !!!

 

The Cohens Group rozpoczyna rekrutację polskich farmaceutów do pracy w aptekach na terenie Wielkiej Brytanii. Rekrutacja prowadzona bezpośrednio przez The Cohens Group bez agencji pośredniczących.

 

Wymagania:

  • Tytuł magistra farmacji z prawem wykonywania zawodu
  • Paszport lub dowód osobisty
  • Dobra znajomość języka angielskiego (certyfikat IELTS)

Oferujemy:

  • Okres próbny połączony z treningiem (około 2 miesiące) płatny 18.000 funtów w skali roku. Kandydatom, którzy pomyślnie przejdą trening, oferowana będzie podwyżka do 32.000 funtów rocznie za 40 godzinny tydzień pracy
  • Pokrycie kosztów podróży do Wielkiej Brytanii oraz zakwaterowania i wydatków w czasie pierwszego miesiąca
  • Umowa na minimalny okres 12 miesięcy
  • Pomoc w rejestracji w brytyjskiej Izbie Aptekarskiej (GPHC) oraz w znalezieniu mieszkania w miejscu docelowym

Ostateczny termin przyjmowania podań o pracę: 05.07.2020

Rozmowa kwalifikacyjna: 8-9.07.2020 przez Skype/Zoom

Początek treningu w UK: przyjazd około 01.09.2020

Polscy farmaceuci, którzy dołączą do naszego zespołu przed lipcem 2021 roku nie będą potrzebowali pozwolenia na pobyt i pracę( wiza), ponieważ będą mieli możliwość składania wniosku o status osoby osiedlonej na okres 5 lat ( Settlement scheme).

Kandydatów zainteresowanych tą nową i bardzo ciekawą propozycją pracy, prosimy o przesyłanie CV ( po angielsku) za pomocą formularza do Susan Hanson.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Gorgemead Limited , z siedzibą w Cohens Head Office, Lynstock House, PO Box 2076, Lynstock way, Lostock, Bolton, BL6 4SA, Wielka Brytania, adres e-mail: susan.hanson@cohenschemist.co.uk zwana dalej Spółką. 2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Susan Hanson. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: susan.hanson@cohenschemist.co.uk 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy); • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: • do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; • do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. 8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.