Kierownik Apteki

Numer referencyjny oferty pracy: 
27473
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Wynagrodzenie netto: 
7 000 PLN - 8 000 PLN

IntRec jest innowacyjnym globalnym dostawcą usług oceny rekrutacji pracowników, działającym obecnie w Polsce, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Pomagamy firmom zatrudniać mądrzej i lepiej, korzystając z rozwiązań AI w rekrutacji.
 

Jesteś doświadczonym Kierownikiem Apteki? A może jesteś Magistrem Farmacji, którego staż pracy pozwala na awans, lecz twój obecny pracodawca nie daje Ci takiej możliwości? 

Mamy ofertę idealną dla Ciebie! 

 
Do jednej z Aptek mieszczących się w Poznaniu poszukujemy KIEROWNIKA APTEKI.

 

 

Nawiązując współpracę otrzymasz

-atrakcyjne wynagrodzenie do 11.000 brutto 
-dodatkowe benefity pozapłacowe takie jak: karta sportowa, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe 
-stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
-ciekawe i rozwijające szkolenia które pozwolą na poszerzenie twojej wiedzy 

Do Twoich zadań należeć będzie

-niesienie pomocy i wsparcia Pacjentom 
-dbałość o motywację i odpowiedni przydział zadań dla swojego zespołu w Aptece 
-monitorowanie terminów ważności, dbałość o stany magazynowe oraz odpowiednią obsługę Pacjentów 
-sprawdzanie recept pod względem merytorycznym i formalnym

Aplikuj jeśli

-posiadasz wykształcenie kierunkowe- ukończone studia na kierunku Farmacja oraz Prawo Wykonywania Zawodu 
-posiadasz wymagane 5 letnie doświadczenie jako Magister Farmacji 
-masz chęć rozwijania się i dbania o dobro Pacjentów 
- jesteś osobą samodzielną oraz odpowiedzialną 
-cechuje Cię dobra organizacja pracy własnej i podległego personelu oraz umiejętność delegowania zadań 
 
 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. 
Osoby zainteresowane procesem rekrutacji prosimy o przesłanie CV za pomocą formularza. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze IntRec Sp. z o.o. dla potrzeb niniejszej rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy. Zgoda obejmuje dane zawarte w moim CV lub w innych załączonych dokumentach aplikacyjnych, a także danych zawartych w powyższym formularzu.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka IntRec Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szkolna 15, 20-124 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000791961, NIP: 716-28-26-716, adres
e-mail: info@intrec.pl, zwana dalej Spółką.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paweł Pietras. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: info@intrec.pl
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy,
● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: