Kierownik Apteki - Bytom

Numer referencyjny oferty pracy: 
2707
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka Dbam o Zdrowie w Bytomiu zatrudni kierownika apteki w pełnym wymiarze czasu pracy.
Apteka 7 dniowa, funkcjonująca w popularnym markecie.

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- atrakcyjne wynagrodzenie
- motywujący system premiowy
- profesjonalne szkolenia menedżerskie
- prywatną opiekę medyczną
- kartę sportową - Fit Profit
- ubezpieczenie lekowe + ubezpieczenie grupowe

DOZ S.A. to spół­ka za­rzą­dza­ją­ca naj­więk­szą w kra­ju sie­cią DOZ Ap­tek Dbam o Zdro­wie, któ­ra li­czy bli­sko ty­siąc pla­có­wek i jest naj­więk­szym pra­co­daw­cą na ryn­ku ap­tecz­nym. Za­trud­nia ok 3000 ma­gi­strów i tech­ni­ków far­ma­cji, któ­rzy codziennie dba­ją o bez­pie­czeń­stwo leczenia swoich Pa­cjen­tów.
Re­ali­zu­je i roz­wi­ja opie­kę far­ma­ceu­tycz­ną w my­śli idei „PACJENT W CENTRUM UWAGI”, więc jeśli tak jak my, stawiasz na fachową i profesjonalną obsługę pacjentów oraz lubisz pracę z ludźmi - zgłoś się do Nas już dziś, przesyłając swoje CV!

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Bytom- Kierownik do Apteki

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 22.10.2023

Bytom- Kierownik do Apteki

Oferta ważna do: 22.10.2023
0

KIEROWNIK APTEKI SKOCZOWA

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 13.10.2023

KIEROWNIK APTEKI SKOCZOWA

Oferta ważna do: 13.10.2023