Kierownik Apteki Szpitalnej

Numer referencyjny oferty pracy: 
28162
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2

W JASTRZĘBIU - ZDROJU

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

KIEROWNIK APTEKI SZPITALNEJ

 

Zadania:

organizowanie i kierowanie pracą Apteki Szpitalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegające w szczególności na:

 • organizowaniu zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutyczne
 • przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu, oznakowaniu i tożsamości identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych
 • udzielaniu informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
 • racjonalnym, oszczędnym i efektywnym kierowaniu pracą podległej komórki
 • wstrzymywaniu lub wycofywaniu z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu
 • prowadzeniu ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz sprawowaniu nadzoru nad ich prawidłowym przechowywaniem i wydawaniem
 • przekazywaniu informacji właściwym organom o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

 

Wymagania:

 • dyplom magistra farmacji i prawo wykonywania zawodu
 • tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej na stanowisku farmaceuty
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego
 • mile widziana znajomość programu KAMSOFT
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w pracę
 • otwartość, profesjonalizm

 

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę
 • pracę na cały etat
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz list motywacyjny na adres mailowy Szpitala

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Aleja Jana Pawła II 7 (numer KRS: 0000048508). 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju powołał Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: mfojcik@wss2.pl 3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)) oraz przepisów ustawy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych. 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej, samorządom zawodowym, związkom zawodowym. 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane Dane osobowe kandydatów przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego, zaś w przypadku danych osobowych kandydatów które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym kandydat powierzył swoje dane Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Dane osobowe kandydatów będą mogły być również przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody. 6. Prawa przysługujące kandydatom w związku z przetwarzaniem danych osobowych Kandydatom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

Podobne oferty w Twojej okolicy:

MYSŁOWICE - kierownik apteki

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 11.08.2024

MYSŁOWICE - kierownik apteki

Oferta ważna do: 11.08.2024

Kierownik apteki w Skoczowie

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 26.07.2024

Kierownik apteki w Skoczowie

Oferta ważna do: 26.07.2024