Kierownik apteki Zabrze

Numer referencyjny oferty pracy: 
2674
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka Dbam o Zdrowie w Zabrzu zatrudni kierownika apteki w pełnym wymiarze czasu pracy.
Apteka 7 dniowa, funkcjonująca w popularnym markecie, godz. otwarcia 8.00-20.00

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- atrakcyjne wynagrodzenie
- motywujący system premiowy
- profesjonalne szkolenia menedżerskie
- prywatną opiekę medyczną
- kartę sportową - Fit Profit
- ubezpieczenie lekowe + ubezpieczenie grupowe

DOZ S.A. to spół­ka za­rzą­dza­ją­ca naj­więk­szą w kra­ju sie­cią DOZ Ap­tek Dbam o Zdro­wie, któ­ra li­czy bli­sko ty­siąc pla­có­wek i jest naj­więk­szym pra­co­daw­cą na ryn­ku ap­tecz­nym. Za­trud­nia ok 3000 ma­gi­strów i tech­ni­ków far­ma­cji, któ­rzy codziennie dba­ją o bez­pie­czeń­stwo leczenia swoich Pa­cjen­tów.
Re­ali­zu­je i roz­wi­ja opie­kę far­ma­ceu­tycz­ną w my­śli idei „PACJENT W CENTRUM UWAGI”, więc jeśli tak jak my, stawiasz na fachową i profesjonalną obsługę pacjentów oraz lubisz pracę z ludźmi - zgłoś się do Nas już dziś, przesyłając swoje CV!

Inne oferty od tego pracodawcy

MAGISTER FARMACJI - STARY SĄCZ

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 dzień 16 godzin
Opublikowano: 3 tygodnie 6 dni temu

MAGISTER FARMACJI - ŁOSICE

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 16 godzin 44 minuty
Opublikowano: 4 tygodnie 19 godzin temu

MAGISTER FARMACJI - ŁÓDŹ

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 2 dni
Opublikowano: 2 tygodnie 5 dni temu

KIEROWNIK APTEKI - BYTOM

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 16 godzin 44 minuty
Opublikowano: 4 tygodnie 19 godzin temu

MAGISTER FARMACJI (CAŁY ETAT LUB CZĘŚĆ ETATU) - ZABRZE

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 dzień 16 godzin
Opublikowano: 3 tygodnie 6 dni temu

MAGISTER FARMACJI - NOWY SĄCZ

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 3 dni 16 godzin
Opublikowano: 3 tygodnie 4 dni temu

MAGISTER FARMACJI - RZESZÓW

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 3 tygodnie 2 dni
Opublikowano: 5 dni 22 godziny temu

MAGISTER FARMACJI - OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 16 godzin 44 minuty
Opublikowano: 4 tygodnie 19 godzin temu