Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej

Numer referencyjny oferty pracy: 
8106
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej
Opis stanowiska:
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i Prawa Farmaceutycznego w hurtowni farmaceutycznej,
 • opracowywanie i doskonalenie procedur Systemu Zarządzania Jakością,
 • nadzór nad procesem kwalifikacji dostawców i odbiorców hurtowni,
 • zapewnienie szkoleń dla personelu hurtowni w zakresie obowiązujących procedur wewnętrznych i przepisów praca farmaceutycznego,
 • kontrolowanie procesu przyjmowania, przechowywania, wydawania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów,
 • monitorowanie warunków przechowywania produktów leczniczych,
 • zapewnienie i kontrolę właściwych warunków załadunku i transportu,
 • rozpatrywanie reklamacji Klientów,
 • monitorowanie zmian w ustawodawstwie w zakresie obrotu produktami leczniczymi,
 • współpracę z organami nadzoru farmaceutycznego.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe farmaceutyczne oraz czynne prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • doświadczenie w pracy w hurtowni farmaceutycznej lub aptece na stanowisku kierowniczym,
 • dobra znajomość przepisów Prawa Farmaceutycznego i wymagań DPD,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność organizowania pracy własnej i podległego zespołu,
 • skrupulatność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w dynamicznym środowisku pracy.

 

Oferujemy:
 • rozwój kariery zawodowej w firmie obecnej od 25 lat na polskim rynku;
 • pracę w organizacji zatrudniającej ponad 2 tys. Pracowników;
 • karierę w Spółce współpracującej z przeszło 800 dostawcami produktów farmaceutycznych;
 • umowę o pracę na pełny etat;
 • jasne warunki wynagradzania i premiowania;
 • określoną ścieżkę rozwoju zawodowego i możliwości awansu;
 • dostępność pakietu medycznego PGF Opieka Medyczna;
 • możliwość korzystania z Ubezpieczenia Lekowego, czyli dofinansowania do leków na receptę nawet do 80%;
 • bogatą ofertę Ubezpieczenia Grupowego;
 • dofinansowanie do pakietu sportowego Fit Profit;
 • owocowe 13-stki w miesiącu.

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem aplikacyjnym przez "Pelion" SA z siedzibą w Łodzi (91-342) przy ul. Zbąszyńskiej nr 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 49482 jako administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - wyłącznie na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników, przeprowadzanych przez ten podmiot obecnie oraz w przyszłości. Ponadto wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych objętych formularzem aplikacyjnym przez "Pelion" SA z siedzibą w Łodzi podmiotom z grupy kapitałowej Pelion Healthcare Group, w ramach której "Pelion" SA jest podmiotem dominującym, wyłącznie na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników, przeprowadzanych przez te podmioty obecnie oraz w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania i złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody w każdym czasie

Podobne oferty w Twojej okolicy: