KIEROWNIK HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ

Numer referencyjny oferty pracy: 
16523
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Kierownika Hurtowni Farmaceutycznej

 

zatrudni Depol Sp. z o.o. – hurtownia farmaceutyczna z 30 letnim doświadczeniem

Miejsce pracy: Dąbrowa k. Łomianek, Warszawa

Opis stanowiska:

 • Zarządzanie zespołem i pracą hurtowni,
 • zwalnianie do obrotu produktów leczniczych,
 • opracowywanie i nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością,
 • nadzór nad ZSMOPL i Kowal,
 • kontakt z dostawcami i odbiorcami,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych i udział w audytach zewnętrznych,
 • prowadzenie szkoleń

Wymagania:

 • wykształcenie farmaceutyczne oraz prawo do czynnego wykonywania zawodu – warunek konieczny,
 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku farmaceuty w hurtowni farmaceutycznej - warunek konieczny,
 • doskonała znajomość Prawa Farmaceutycznego i DPD,
 • dobra znajomość MS Office,
 • odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielne podejmowanie inicjatywy

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę na pełen etat
 • praca w systemie jednozmianowym od godz. 8.00 do 16.00
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Depol Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie: ul. Zawrat 1/1, kod: 02-702, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000188425, NIP: 521-008-34-89, adres e-mail: info@depolfarmacja.pl , zwana dalej Spółką. 2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Depol Sp. z o.o. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: info@depolfarmacja.pl 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy); • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania (------------------), oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego (----------) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: • do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; • do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. 10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.