Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej Kalisz

Numer referencyjny oferty pracy: 
16482
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

KIEROWNIK HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ W KALISZU

REKRUTACJA BEZ CV! Wystarczy, że spełniasz poniższe wymagania i prześlesz swoje dane do kontaktu.

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnienie poprawnego funkcjonowania Hurtowni Farmaceutycznej
 • Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i przepisów Prawa farmaceutycznego
 • Uczestnictwo w kontrolach i inspekcjach organów nadzorujących pracę hurtowni oraz w audytach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu zapewnienia sprzedaży produktów zgodnie z obowiązującymi zasadami i lokalnymi procedurami
 • Raportowanie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe - magister farmacji z co najmniej 2-letnim stażem w hurtowni farmaceutycznej lub aptece
 • Znajomość Prawa farmaceutycznego i zasad DPD, wiedza z zakresu obrotu hurtowego produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, doskonała organizacja pracy własnej
 • Praca w hurtowni farmaceutycznej w Kaliszu

To oferujemy

 • Samodzielne stanowisko, raportujące bezpośrednio do Business Development Managera
 • Udział w ambitnym projekcie – uruchomienie hurtowni farmaceutycznej
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bieżący rozwój kompetencji i znajomości przepisów - szkolenia
 • Pracę w zespole profesjonalistów, krótką ścieżkę decyzyjną
 • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon)

 


Meringer Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Dobrzeckiej 95/8a, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że: dane osobowe będą przetwarzane w celach w związanych z przeprowadzeniem niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celach przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, podanie danych, w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikającym z powołanego przepisu jest dobrowolne i opiera się o wyrażoną zgodę. Niepodanie ww. danych spowoduje jednak brak możliwości kontaktu ze strony administratora danych. Meringer Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu, informuje że od dnia 25 maja 2018 r. dodatkowo:

posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu tej rekrutacji i w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy w celach przyszłych rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

podane dane w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, podane dane w zakresie szerszym niż wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, może Pan/Pani skontaktować się z Meringer sp z o.o. w sprawie ochrony danych pod adresem: iod@meringer.pl