Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej - Osoba Odpowiedzialna

Numer referencyjny oferty pracy: 
27033
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Spółka Medivet S.A., lider na rynku zaopatrzenia weterynaryjnego zatrudni Osobę Odpowiedzialną – Kierownika Hurtowni Farmaceutycznej do hurtowni zlokalizowanej w Radonicach, 05-870 Błonie. Praca stacjonarna w wymiarze ½ etatu w zakresie godzinowym 7:00-17:00 (do ustalenia). Zakres wymagań i obowiązków zgodny z ustawą Prawo Farmaceutyczne i rozporządzeniem w sprawie Dobrej Praktyki Dyspozycyjnej. Praca w zespole składającym się z 9 osób, które odpowiadają za pozostałe magazyny. Więcej o nas można znaleźć pod adresem www.medivet.pl oraz www.covetrus.com

Opis stanowiska pracy:

 • nadzór nad przestrzeganiem Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w podległej hurtowni farmaceutycznej 
 • nadzór nad stosowaniem i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
 • opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • kwalifikacja odbiorców, dostawców i zleceniodawców
 • zapewnienie właściwych szkoleń dla personelu hurtowni farmaceutycznej
 • nadzór nad procesem reklamacji, zwrotów i utylizacji produktów leczniczych
 • koordynacja i przeprowadzanie czynności związanych z wycofywaniem i wstrzymywaniem produktów w obrocie
 • monitorowanie zmian w ustawodawstwie w zakresie obrotu produktami leczniczymi
 • udział w kontrolach i inspekcjach GIF oraz współpraca z organami nadzoru farmaceutycznego Reprezentowanie firmy i współpraca  z instytucjami zewnętrznymi, w tym m. in. z Inspekcją Farmaceutyczną.  

 

Wymagania:

 1. Konieczne
 • wykształcenie wyższe farmaceutyczne
 • aktualne prawo wykonywania zawodu i pozytywna opinia Izby Aptekarskiej,
 • min. 2 letni staż pracy w hurtowni farmaceutycznej lub w aptece
 • niepełnienie jednoczesnej funkcji kierownika apteki, hurtowni farmaceutycznej, działu farmacji szpitalnej albo punktu aptecznego
 • prawo jazdy kat. B

 

 1. Mile widziane
 • doświadczenie na stanowisku Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej
 • dobra znajomość przepisów prawa farmaceutycznego w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi oraz zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów Leczniczych
 • dobra znajomość obsługi pakietu Office
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy zespołowej

Aplikacje prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz aplikacyjny.

 

Prosimy o dołączenie klauzuli.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez MEDiVET S.A. z siedzibą w Śremie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez MEDiVET S.A. z siedzibą w Śremie na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 1 roku od dnia przesłania aplikacji.

Informacje od Administratora Danych Osobowych • Administratorem Danych Osobowych jest firma MEDiVET S.A. z siedzibą w Śremie 63-100, ul. Szkolna 17 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy przedmiotowe ogłoszenie o pracę, a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi udzielona zgoda; • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia żądania sprzeciwu / usunięcia danych albo do momentu usunięcia danych przez MEDiVET S.A. • Posiada Pan/Pani prawo żądania od MEDiVET S.A. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; • Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w celach rekrutacji w dowolnym momencie; • Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych); • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uwzględnienie Pana/Pani osoby w przeprowadzanym procesie rekrutacji. • Dane osobowe przetwarzane w ramach rekrutacji pochodzą bezpośrednio od kandydatów na stanowisko pracy lub od firm zajmujących się pośrednictwem przy zatrudnianiu. • Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez rok od dnia przesłania aplikacji.

Podobne oferty w Twojej okolicy: