Kierownik Projektu - terapie innowacyjne (Badania kliniczne, Programy lekowe, Leki sieroce, Leki biologiczne)

Numer referencyjny oferty pracy: 
24816
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Sposób rekrutacji: 
Wynagrodzenie netto: 
5 000 PLN - 7 500 PLN

Do naszego zespołu poszukujemy osoby, która chciałaby rozwijać swoją karierę wraz nami współtworząc, kreując wizję i perspektywy rozwoju dla docelowo największego serwisu o lekach w Polsce. 

W związku z rozwojem części związanej z innowacyjnymi terapiami, poszukujemy Kierownika projektu.

 

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie przy projekcie, który uzupełnia portfolio dużej grupy wydawniczej,

- możliwości rozwoju i zdobywania wiedzy w zakresie optymalizacji serwisów pod kątem budowania ruchu w internecie jak i pod kątem efektywnych działań dla klientów,

- możliwość pracy z największymi podmiotami farmaceutycznymi na rynku,

- możliwość pracy zdalnej / hybrydowej,

- ścisłą / bezpośrednią współpracą z kluczowymi osobami w firmie.

 

Oczekujemy:

- bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych 

- doświadczenia w pracy w badaniach klinicznych (preferowane doświadczenie w zakresie rekrutacji pacjentów do badań)

- kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań nieszablonowych,

- umiejętności zarządzania zadaniami i planowania pracy własnej i zespołu,

- pozytywnego nastawienia i determinacji w realizowaniu postawionych celów,

- dyspozycyjności.

 

Osoby spełniające nasze oczekiwania oraz zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zdjęciem za pomocą formularza obok.

 

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka HCPs, z siedzibą w Józefowie: ul.Piaskowa 52, zwana dalej Spółką. 2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paweł Maliszewski. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@hcps.pl 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy); wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. 10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: