Koordynator ds. zakupów

Numer referencyjny oferty pracy: 
9598
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteki Centrum Zdrowia to rodzinna sieć aptek działająca na obszarze Polski północno-zachodniej. Dążymy do polepszenia jakości i ochrony zdrowia naszych pacjentów i ich bliskich poprzez dostęp do szerokiej oferty i bogatego portfolio farmaceutycznego. Nasze sukcesy i dynamiczny rozwój to zasługa profesjonalizmu i niekończącej się potrzeby edukacji naszych pracowników. Ich priorytetem jest fachowe doradztwo i pomoc naszym pacjentom.
 
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:
 
Koordynator ds. zakupów

Miejsce pracy: Szczecin i okolice
 

Wymagania:

 • min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku (udokumentowany),
 • znajomość rynku farmaceutycznego – warunek konieczny,
 • znajomość oprogramowania Kamsoft,
 • zdolności analityczne i negocjacyjne,
 • czynne prawo jazdy kat. B i gotowość do podróży służbowych,
 • wykształcenie farmaceutyczne będzie dodatkowym atutem.

 

Zadania:

 • rozwijanie oferty aptek w podległym regionie,
 • analiza ofert konkurencji,
 • prowadzenie negocjacji zakupowych.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę kontraktową,
 • narzędzia niezbędne do pracy,
 • realny wpływ na rozwój sieci w podległym regionie,
 • atmosferę pracy sprzyjającą wdrażaniu autorskich rozwiązań,
 • pakiet socjalny,
 • premie.

 

Sposób aplikowania:
Zainteresowanych spełniających podane wyżej kryteria prosimy o przesłanie CV zawierającego klauzulę dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru podanego poniżej.

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibami w Szczecinie. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o sposobie przetwarzania moich danych osobowych i przysługujących mi prawach, w tym w szczególności do cofnięcia zgody w każdym czasie.”

Dodatkowo – jeżeli Pani/Pan jest zainteresowana/y przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez nas – proszę o zawarcie jeszcze jednej klauzuli: „Wyrażam zgodę na bezterminowe przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibami w Szczecinie. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o sposobie przetwarzania moich danych osobowych i przysługujących mi prawach, w tym w szczególności do cofnięcia zgody w każdym czasie.”


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Ku Słońcu 23-24/35, 71–073 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621293, REGON 364597540, NIP 8522621573 (zwana dalej: AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k.) oraz APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Ku Słońcu 23-24/35, 71–073 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621299, REGON 364597711, NIP 8522621604 (zwana dalej: APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k.), informują iż:

1) Współdministratorami Twoich danych osobowych są AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Ku Słońcu 23-24/35, 71-073 Szczecin, KRS 0000621293) oraz APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie (adres ul. Ku Słońcu 23-24/35, 71–073 Szczecin, KRS 0000621299).

2) Inspektorem ochrony danych w AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. jest Katarzyna Wójtowicz, adres e-mail: iod@aptekacetrumzdrowia.pl
Inspektorem ochrony danych w APTEOHARM Sp. z o.o. Sp. k. jest Aleksandra Siewiera, adres e-mail: daneosobowe@aptekacetrumzdrowia.pl

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22(1) §1 kp w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO, w celu prowadzenia procesu trwającej rekrutacji, w związku z którą przekazujesz swoje dane oraz - z zastrzeżeniem pkt 7) (ii) poniżej - rekrutacji przyszłych, a także w celu wykonania ciążących na AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOHARM Sp. z o.o. Sp. k. obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk.

4) Na potrzeby rekrutacji AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. oraz APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. będą przetwarzać twoje dane osobowe:
(i) określone w treści art. 22(1) §1 kp) oraz
(ii) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę – inne dotyczące Ciebie dane osobowe, w tym - twój wizerunek.

5) AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. oraz APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. są uprawnione do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim:
(i) w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych w pkt 3), Twoje dane osobowe będą przekazane w tym trybie wyłącznie po uprzednim zawarciu przez AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. lub APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z podmiotem, któremu dane są przekazywane (zwanym Podwykonawcą), umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
(ii) w celu wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym - uprawnionym sądom, organom i instytucjom.

6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

7) Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
(i) przez okres trwania rekrutacji, na potrzeby której są one przekazywane przez Ciebie do AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. oraz APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k.,
(ii) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę – również na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. – bezterminowo z możliwością odwołania zgody w każdym czasie.

8) Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne.

9) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treści pkt 10) poniżej, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W celu dokonania czynności opisanych w niniejszym punkcie, powinieneś skontaktować się z AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i/ lub APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. w taki sposób, w jaki przekazałeś swoje dane, a jeśli to nie będzie możliwe – w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail iod@aptekacetrumzdrowia.pl (AQUAOPHARM Sp. z o.o. Sp. k.) i/lub daneosobowe@aptekacentrumzdrowia.pl (APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k.).

10) Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz skorzystanie z innych uprawnień określonych w punkcie 9), które doprowadzi do wyłączenia lub ograniczenia możliwości przetwarzania Twoich danych przez AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k.:
(i) W przypadku danych, o których mowa w pkt 4) (i) powyżej: spowoduje wykluczenie twojej osoby z aktualnych i - w przypadkach określonych w pkt 7) (ii) - przyszłych rekrutacji.
(ii) W przypadku danych, o których mowa w pkt 4) (ii) powyżej - nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania Ciebie i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

11) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

12) Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu archiwizacji, weryfikacji prawidłowości podanych danych, przygotowania dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Niemniej jednak nie będzie to prowadziło do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k będą do tego uprawnione na podstawie przepisu prawa lub na podstawie twojej uprzedniej, wyraźnej zgody.”

Podobne oferty w Twojej okolicy: