Lead Generation Specialist - Social Selling

Rekrutacja zdalna
Numer referencyjny oferty pracy: 
14829
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Sposób rekrutacji: 

Nasza firma to międzynarodowy start-up, który zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii w pracy farmaceutów, a dzięki narzędziom znajdującym się w naszej ofercie wspiera transformację cyfrową zawodu. 

Poszukujemy farmaceutów, którzy podejmą się pracy polegającej na generowaniu leadów w kanałach social media. Jest to stanowisko, na którym będziesz miał/-a bezpośredni kontakt z przyszłymi i obecnymi klientami. Podczas gdy siedziba firmy znajduje się w Warszawie, nasi potencjalni klienci znajdują się w różnych krajach. Twoim podstawowym narzędziem i środowiskiem pracy będą kanały social media. To od Twojej pomysłowości i kreatywności będzie zależeć sposób znalezienia potencjalnych klientów. Na pewno będziesz miał/-a okazję nawiązać sporo nowych znajomości z farmaceutami z całego Świata.

Potrzebujemy osoby pewnej siebie, zmotywowanej na osiąganie celów, pozytywnej, która nie boi się trudnej pracy. Na początek zapewniamy elastyczny grafik i miejsce pracy, jednak chcielibyśmy żebyś pracował/-a nie mniej niż 20h tygodniowo. Stanowisko z czasem może przekształcić się w pełnoetatowe.

Jeśli jesteś zainteresowany tym stanowiskiem, prześlij swoje CV za pomocą formularza na stronie.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie farmaceutyczne (mgr farmacji)
 • Wcześniejsze doświadczenie w kontaktach sprzedażowych
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, w mowie i piśmie, w tym możliwość tworzenia treści dla potencjalnych klientów, które wzbudzą ich zainteresowanie i zaowocują sprzedażą
 • Wysoki poziom profesjonalizmu połączony z asertywnością
 • Doświadczenie w użytkowaniu CRM
 • Orientacja na wyniki i wytrwałość
 • Wielozadaniowość
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego.

Oferujemy

 • Możliwość pracy z domu w nienormowanym czasie pracy (minimum 20h / tygodniowo)
 • Umowę cywilno - prawną z możliwością zatrudnienia na pełen etat
 • Niezbędne do pracy narzędzia cyfrowe
 • Zdalne szkolenie

Twoje obowiązki

 • Rozwijanie możliwości sprzedaży za pośrednictwem zimnego e-maila / kontaktu Social Media
 • Słuchanie potrzeb klienta i działaj zgodnie z nimi w czasie rzeczywistym
 • Poszukiwanie nowych klientów poprzez badania rynku
 • Pozyskiwanie informacji o potencjalnych klientach
 • Aktualizacja CRM o nowe informacje o potencjalnych klientach
 • Strategicznie zdobywaj nowych potencjalnych klientów za pomocą kanałów social media
 • Komunikacja z potencjalnym klientem w celu prezentacji oferty i odpowidzi na ewentualne pytani
 • Follow-up komunikacji z potencjalnymi klientami


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Pharmacist.eu, z siedzibą w Józefowie: ul.Piaskowa 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000632366, NIP: 532-206-12-40, zwana dalej Spółką.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paweł Maliszewski. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@farmacja.hr

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.