Magister Farmacji

Numer referencyjny oferty pracy: 
24775
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Prywatna apteka w Dębnicy Kaszubskiej przy ulicy Ks. Antoniego Kani 35

Zatrudni Magistra Farmacji:

 

Wymagania:

  • tytuł magistra farmacji z prawem wykonywania zawodu,
  • umiejętność organizacji czasu pracy,
  • udzielanie informacji dotyczących leków i suplementów,
  • wysoka kultura osobista,
  • życzliwe podejście do pacjentów.

 

Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia,
  • praca na pełen etat,
  • możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
  • przyjazne środowisko pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV.

 

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach udostępnianych na potrzeby procesu rekrutacji i późniejszego zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej – RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 Poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka: J Nędza spółka jawna, z siedzibą w Rudzie śląskiej ul. Obrońców Westerplatte 10c, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:, 6412558915 adres e-mail: apteka.koszalin@kadrok.pl , zwana dalej Spółką.
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy,
• Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych (jednak nie dłużej niż 1 rok od zakończenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych).
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
9) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

SZTUM - MAGISTER FARMACJI

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 16.04.2023

SZTUM - MAGISTER FARMACJI

Oferta ważna do: 16.04.2023
0

MAGISTER FARMACJI - SŁUPSK

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 09.04.2023

MAGISTER FARMACJI - SŁUPSK

Oferta ważna do: 09.04.2023

CZARNE - MAGISTER FARMACJI

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 08.04.2023

CZARNE - MAGISTER FARMACJI

Oferta ważna do: 08.04.2023
0

Magister Farmacji (Klif Gdynia)

Wymiar: Brak informacjiOferta ważna do: 05.04.2023

Magister Farmacji (Klif Gdynia)

Oferta ważna do: 05.04.2023

CHOJNICE - MAGISTER FARMACJI

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 01.04.2023

CHOJNICE - MAGISTER FARMACJI

Oferta ważna do: 01.04.2023
0

Chojnice magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 29.03.2023

Chojnice magister farmacji

Oferta ważna do: 29.03.2023
0

Magister - Gdańsk

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 22.03.2023

Magister - Gdańsk

Oferta ważna do: 22.03.2023