Magister Farmacji

Numer referencyjny oferty pracy: 
26646
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka ogólnodostępna w Zabrzu, Plac Norberta Kroczka 9

Zatrudni Magistra Farmacji:

 

Wymagania:

  • tytuł magistra farmacji z prawem wykonywania zawodu,
  • umiejętność organizacji czasu pracy,
  • udzielanie informacji dotyczących leków i suplementów,
  • wysoka kultura osobista,
  • życzliwe podejście do pacjentów.

 

Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia,
  • praca na pełen etat,
  • możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
  • przyjazne środowisko pracy,

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ASCLEPIOS SP. Z O.O., 41-807 Zabrze, Plac Norberta Kroczka 9, NIP: 6482428572 (dalej: Administrator) dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mam wiedzę, że mogę niniejszą zgodę wycofać w każdym czasie.


INFORMACJA DLA OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO UBEZPIECZENIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ASCLEPIOS SP. Z O.O. z siedzibą w Zabrzu, 41-807 Zabrze, Plac Norberta Kroczka 9, NIP: 6482428572 (dalej: Administrator).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres Administratora wskazany powyżej albo mailowo na adres: kariera.farmaceuta@kadrok.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 22[1] § 1-2 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) lub a) RODO;
2) na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
3) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z obroną przed roszczeniami– na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi kadrowe, operacyjne, HR oraz IT. Podmioty te mogą działać na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji przez okres 6 miesięcy od jej zakończenia, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego albo do czasu wycofania zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
d) przenoszenia danych,
e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa;
f) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody brak zgody, lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania w procesie rekrutacji, a także nie będzie powodować wobec mnie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Magister- Żywiec

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 07.07.2024

Magister- Żywiec

Oferta ważna do: 07.07.2024
0

Magister - Pyskowice

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 07.07.2024

Magister - Pyskowice

Oferta ważna do: 07.07.2024
0
0

Magister- Tychy

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 30.06.2024

Magister- Tychy

Oferta ważna do: 30.06.2024
0

Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 13.07.2024

Magister farmacji

Oferta ważna do: 13.07.2024
0

Magister- 7500 netto- Gliwice

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 13.07.2024

Magister- 7500 netto- Gliwice

Oferta ważna do: 13.07.2024