Magister Farmacji

Numer referencyjny oferty pracy: 
26686
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Zatrudnimy Magistra Farmacji w naszej aptece w Miasteczku Śląskim (godziny otwarcia w tygodniu 7.30 do 18.00, w sobotę 8.00 do 13.00).

Oferujemy:

 • dużą samodzielność i możliwość wykazywania się inicjatywą;
 • realny rozwój zawodowy i finansowy;
 • aktywny udział w budowaniu marki Apteki na lokalnym rynku;
 • pracę w bardzo dobrym i zaangażowanym Zespole;
 • elastyczne godziny pracy, dobrą jej organizację i jasny podział ról;
 • kontakt ze stałymi i powracającymi Pacjentami;
 • stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze oraz realne premie.

Na tym stanowisku Twoim zadaniem będzie:

 • kontrola prawidłowości realizacji recept w aptece;
 • dbałość o odpowiednie stany magazynowe, w tym reagowanie na bieżące i potencjalne zapotrzebowania Pacjentów;
 • koordynacja i nadzór pracy małego zespołu aptecznego na swojej zmianie;
 • profesjonalna obsługa Pacjenta, zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym sprzedaż produktów OTC oraz suplementów diety zgodnie z ich przeznaczeniem oraz najlepszą wiedzą farmaceutyczną;
 • kontrola właściwej ekspozycji produktów;
 • bieżące reagowanie na pojawiające się sytuacje i w razie potrzeby zgłaszanie Przełożonemu tematów do dalszej weryfikacji.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie i wiedza farmaceutyczna;
 • dokładność i sumienne podejście do wykonywanych zadań;
 • wysokie zdolności komunikacyjne oraz otwartość na drugiego Człowieka, Pracownika, Klienta, Pacjenta;
 • świadomość biznesowa i umiejętność pracy na planach sprzedażowych oraz marży;
 • bardzo dobra obsługa systemu aptecznego Kamsoft lub gotowości do jego intensywnej nauki;

Szukamy Magistra Farmacji w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast jeśli chcesz do nas dołączyć w mniejszym wymiarze - również zapraszamy do aplikowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Dylla sp. z o.o. , ul. Szwedzka 2, 42-600 Tarnowskie Góry, nr NIP 6450203143, adres e-mail: zamowienia.dylla@wp.pl, zwana dalej Spółką.
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy,
● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany..
11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 15.12.2023

Magister farmacji

Oferta ważna do: 15.12.2023
0

Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 22.12.2023

Magister farmacji

Oferta ważna do: 22.12.2023
0

Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 29.12.2023

Magister farmacji

Oferta ważna do: 29.12.2023
1
Super oferta

Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 29.12.2023
Super oferta

Magister farmacji

Oferta ważna do: 29.12.2023
1
Super oferta

Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 29.12.2023
Super oferta

Magister farmacji

Oferta ważna do: 29.12.2023
1
Super oferta

Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 29.12.2023
Super oferta

Magister farmacji

Oferta ważna do: 29.12.2023