Magister Farmacji

Numer referencyjny oferty pracy: 
17873
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Firma handlowa działająca na polskim rynku e-commerce, poszukuje kandydata do sklepu stacjonarnego na stanowisko:

 Magister Farmacji

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa - CH Wola Park 

Jeżeli interesują Cię dermokosmetyki oraz chcesz rozwijać się w branży handlowej i obsłudze klienta a jednocześnie:

 • posiadasz wykształcenie wyższe farmaceutyczne
 • znasz rynek dermokosmetyczny
 • lubisz dzielić się wiedzą
 • sumiennie i rzetelnie wykonujesz powierzone obowiązki
 • cechuje Cię otwartość, entuzjazm i komunikatywność  

to nie zwlekaj i zaaplikuj do nas.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w sprzedaży dermokosmetyków
 • komunikatywna znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • obsługa klienta na najwyższym poziomie
 • fachowe doradztwo i sprzedaż
 • budowanie doskonałych relacji z klientem
 • dbanie o ekspozycję produktu i estetyczny wygląd sklepu

Oferujemy:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Stabilna i pełną wyzwań pracę
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Zapewniamy szkolenia produktowe

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk aplikowania.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)”.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)”

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka La MakeUp Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 lok. 17.6 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000587427, NIP: 5252636585, zwana dalej Spółką. 2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: ● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy, ● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; ● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 3) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 4) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji lub prawnikom, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: ● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; 8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.