MAGISTER FARMACJI - CIECHANÓW

Rekrutacja zdalna
Numer referencyjny oferty pracy: 
16001
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Sposób rekrutacji: 
Wynagrodzenie netto: 
4 000 PLN - 6 000 PLN

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko

MAGISTER FARMACJI

 

Nr ref. CPMG/MF03/21

 

Opis stanowiska:

 • Profesjonalna obsługa pacjenta
 • Weryfikacja recept pod względem formalnym i merytorycznym
 • Wykonywanie leków recepturowych
 • Monitorowanie terminu ważności i dostępności preparatów
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie farmaceutyczne
 • Otwartość na pacjenta i chęć niesienia pomocy
 • Orientacja na osiąganie celów
 • Zaangażowania w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Znajomość programu Kamsoft

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o najwyższe standardy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Samochód służbowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w ambitnym zespole i przyjaznej atmosferze
 • Praca w renomowanej sieci aptek
 • Bardzo dobre warunki pracy
 • Szkolenia

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NovitMed, z siedzibą w Warszawa ul. Sokołowska 9/U20 pod numerem 5661857800 NIP: zwana dalej Podmiotem. 2) Inspektorem Ochrony Danych w Podmiocie Spółce jest Radosław Nowakowski Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: pracawfarmacja@gmail.com 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy); • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: • do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; • do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. 10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.