Magister Farmacji - Ekspert wspierający pacjentów

Numer referencyjny oferty pracy: 
14108
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Do programu wsparcia farmaceutycznego pacjentów poszukujemy Magistrów Farmacji – ekspertów z zamiłowaniem do swojej pracy i empatycznym podejściem do pacjentów.

 

Będziesz odpowiedzialny za

 • profesjonalne wsparcie farmaceutyczne dla pacjentów zgłaszających zapytania (chat lub telefon)
 • eksperckie porady w kwestii dalszego rozwoju narzędzia do komunikacji z pacjentami

 

Oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego farmaceutycznego
 • Czynnego prawa wykonywania zawodu
 • Doświadczenia w pracy w aptece
 • Przyjaznego nastawienia do pacjentów, chęci wsparcia i pomocy
 • Chęć współtworzenia z nami profesjonalnej opieki farmaceutycznej
 • Mile widziane doświadczenia związane z obsługą pacjenta przez chat lub telefon

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na cały lub część etatu
 • Elastyczność w godzinach pracy (praca pomiędzy 7 a 22, 7 dni w tygodniu- to Ty wybierzesz dogodny czas Twojej dostępności)
 • Możliwość współudziału w rozwoju programu dla pacjentów
Informuję, ze zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg zawartych w nim informacji.

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest epruf s.a. z siedzibą w Łodzi (ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, tel.: 48 42 200 75 68. W epruf powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail iod@epruf.pl. Przekazane epruf s.a. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: iod@epruf.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez epruf s.a. danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną) oraz Pelion SA i eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawcy systemu rekrutacyjnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.