Magister Farmacji Gryfino Gemini

Numer referencyjny oferty pracy: 
20090
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteki Gemini to wyjątkowe miejsce zarówno dla pacjenta, jak i dla pracownika. To zgrany zespół złożony z profesjonalistów i pasjonatów. W naszej aptece możesz mieć pewność pracy z szerokim asortymentem i najnowszymi produktami. Dzięki temu dbamy jednocześnie o komfort opieki nad pacjentem, jak i Twój rozwój.

Magister Farmacji

Miejsce pracy: Gryfino

 

Jak się u nas pracuje?

 • jest dynamicznie – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami,
 • dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz poświęcić tyle czasu ile potrzebujesz i to Ty decydujesz co mu doradzisz,
 • dajemy Ci do dyspozycji szeroki asortyment – dbamy o dostępność leków, w tym również nowinek rynkowych,
 • stawiamy na Farmaceutów – osoby na stanowiskach decyzyjnych w regionach to Magistrowie Farmacji lub Technicy Farmaceutyczni,
 • dbamy o Twoje bezpieczeństwo – we wszystkich naszych Aptekach okienka apteczne wyposażone są w szyby zamontowane na stałe,
 • patrzymy w przyszłość – nie boimy się zmian i chętnie wprowadzamy innowacje.

Czego oczekujemy?

 • wyższego wykształcenia farmaceutycznego,
 • czynnego prawa do wykonywania zawodu,
 • otwartości i empatii w pracy z Pacjentem,
 • samodzielności w organizacji własnej pracy,
 • umiejętności pracy w zespole.

Co możemy Ci zaoferować?

 • stabilność zatrudnienia - na rynku jesteśmy ponad 30 lat i wciąż się rozwijamy,
 • wysokie standardy etyczne pracy farmaceuty,
 • wsparcie w relokacji (czasowej i stałej),
 • możliwości rozwoju w strukturach firmy – zarówno w kierunku decyzyjnych stanowisk farmaceutycznych w regionie, jak i biurowych w centrali,
 • szkolenia specjalistyczne i wsparcie z porady farmaceutycznej i receptury,
 • udział w ciekawych projektach rozwijających dodatkowe umiejętności,
 • dużą samodzielność pracy,
 • wsparcie centrali i pracę w zgranym zespole,
 • benefity pozapłacowe: kartę sportową, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, program poleceń pracowniczych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gemini Polska sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595778, NIP: 5223051066; REGON: 363503435, w celu prowadzenia bazy danych kandydatów do przyszłych rekrutacji do Gemini lub spółek prowadzących apteki Gemini lub innych spółek współpracujących z Gemini Polska i i kontaktowania się ze mną w sprawach prowadzonych rekrutacji. Gemini Polska sp. z o.o. wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 25125.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gemini Polska sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651228, posiadającą NIP 5842754966, REGON 366029810 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Kamil Pakalski. E-mail: iod@aptekagemini.pl 3. Informacje dotyczące kandydatów do pracy na podstawie umowy o pracę: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy o pracę - Na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO, w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, będą przetwarzane w szczególności w celu: a) prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji oraz zatrudnienia, w tym weryfikacji dostarczonych przez kandydata dokumentów; b) prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na pracodawcę; c) zapewnienia bezpieczeństwa mienia, zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę oraz bezpieczeństwa pracowników, kandydatów do pracy oraz innych osób - Na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami; - Na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO, będą przetwarzane te dane osobowe, które będą związane z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa pracy; - Na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych podanych w aplikacji o pracę nieobjętych przepisami kodeksu pracy: a) kontaktu z kandydatem na przekazane dane kontaktowe inne niż adres korespondencyjny w celach związanych z rekrutacją; b) archiwizacji CV w celu przyszłych rekrutacji jeżeli kandydat wyraził na to zgodę; - Na podstawie art.9 ust. 2 lit. b RODO dane osobowe będą przetwarzane w przypadku wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej; Informacje dotyczące kandydatów do podjęcia współpracy na podstawie innych niż umowa o pracę umów cywilno-prawnych - Na podstawie art. 6 ust. lit. b RODO, w celu zawarcia umowy o współpracę, będą przetwarzane w szczególności w celu: a) kontaktu w celu umówieniu spotkania lub weryfikacji aplikacji; b) sprawnego przebiegu procesu zmierzającego do zawarcia umowy o współpracę, w tym weryfikacji dostarczonych przez kandydata dokumentów; c) zawarcia umowy o współpracę; - Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe będą przetwarzana w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. - Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, będą przetwarzane te dane osobowe, które będą związane z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego i prawa podatkowego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy administratora w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów ; Gemini Polska lub inne spółki sieci franczyzowej Gemini, w ramach której przetwarzamy Państwa dane osobowe, z którymi Gemini Polska zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, włączając w to pracowników i współpracowników tych podmiotów; podmioty świadczące usługi na zlecenie Gemini Polska, jak np. obsługa systemów informatycznych, obsługa księgowa, prawna, usługi pocztowe oraz inne usługi wspomagające Gemini Polska w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej, z którymi to podmiotami Gemini Polska zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty współpracujące z Administratorem pełniące zadania z zakresu medycyny pracy, 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres: a) niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji Państwa aplikacji; b) w przypadku pozytywnej odpowiedzi na aplikację dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu zmierzającego do zawarcia umowy o pracę/współpracę. W momencie zawarcia umowy zostaną Państwu przekazane informacje o przetwarzaniu Państwa danych w związku z wykonywaniem umowy o pracę/współpracę c) jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji nie dłużej niż przez okres trzech lat; d) w przypadku negatywnej odpowiedzi dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą dalej przetwarzane jedynie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu przedawnienia roszczeń; 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8. W przypadku procesu rekrutacji zmierzającego do zawarcia umowy o pracę podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić prawidłową realizację celów przetwarzania. W przypadku procesu rekrutacji zmierzającego do zawarcia innej niż umowa o pracę formy współpracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestniczenia w procesie zawarcia i realizacji umowy o współpracę. Nie podanie wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o współpracę.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

Magister Koszalin Gemini

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 16.06.2022

Magister Koszalin Gemini

Oferta ważna do: 16.06.2022

Magister Farmacji - Wałcz

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 08.06.2022

Magister Farmacji - Wałcz

Oferta ważna do: 08.06.2022