MAGISTER FARMACJI, LEGIONOWO

Numer referencyjny oferty pracy: 
17083
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

"Apteka z Uśmiechem" w LEGIONOWIE zatrudni MAGISTRA FARMACJI:      

Magister farmacji

Miejsce pracy: Legionowo

Region: mazowieckie

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę na pełen etat
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • premie dwumiesięczne
  • karty premium sport lub karty zdrowotne
  • Pracę w profesjonalnym zespole
  • Szkolenia podnoszące kwalifikację i kompetencje zawodow
  • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy

  Wymagania:

  • Wykształcenie farmaceutyczne
  • Wiedza w zakresie standardów, procedur, jakości specyficznych dla sektora farmacji
  • Otwartość na Pacjenta i troska o jego zdrowie
  • Odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania
  • Umiejętność nawiązywania kontaktu
  • Zaangażowanie
  • Odpowiedzialność i uczciwość
  „Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w moim CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez LIDON SP. Z O.O. ul. Sienkiewicza 8b, 05-120 Legionowo NIP 5321912919 KRS 0000247845 REGON 140533890"


  Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
  1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka LIDON, z siedzibą w Legionowie: ul. Sienkiewicza 8b, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000247845 , NIP: 5321912919, adres e-mail: kontakt@aptekazusmiechem.pl zwana dalej Spółką.
  2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest LIDON SP. Z O.O. . Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@aptekazusmiechem.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
  • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
  6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
  8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.
  9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
  • do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
  10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Inne oferty od tego pracodawcy

  TECHNIK FARAMCJI - LEGIONOWO

  Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 3 dni
  Opublikowano: 2 tygodnie 5 dni temu

  TECHNIK FARMACJI - WARSZAWA BEMOWO

  Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 3 tygodnie 4 dni
  Opublikowano: 4 dni 4 godziny temu

  MAGISTER FARMACJI WŁOCŁAWEK

  Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 4 tygodnie 1 dzień
  Opublikowano: 5 godzin 6 minut temu