Magister Farmacji Norwegia- Dużo benefitów i możliwości rozwoju

Numer referencyjny oferty pracy: 
26991
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu magistrów farmacji i studentow na stazu, którzy chcieliby rozwijać swoją karierę zawodową i personalną w kraju fiordów. Obecnie prowadzimy rekrutację do naszej sieci aptek w Norwegii na stanowisko magister farmacji. Zachęcamy do aplikowania zarówno absolwentów, studentów jak i osoby z doświadczeniem.

Wymagania:

 • Absolwent studiów farmaceutycznych na terenie Polski, lub farmaceuta z prawem do wykonywania zawodu.
 • Pełne zaangażowanie do nauki norweskiego.

Obowiązki: 

 • Obsługa klienta bez recepty i realizacja recept.
 • Razem z resztą zespołu osiągnięcie celów wyznaczonych dla każdej apteki.
 • Spełnienie potrzeb każdego klienta zgodnie z jego osobistym wyborem jak i zaleceniami od specjalisty.
 • Opieka farmaceutyczna

Oferujemy:

 • Kurs języka norweskiego całkowicie finansowany przez firmę
 • Rekompensatę pieniężną za uczestnictwo w kursie językowym
 • Stałe zatrudnienie (przejrzyste warunki pracy w oparciu o Norweski Kodeks Pracy)
 • Czas pracy: ok. 37,5h w tygodniu
 • Bogaty pakiet relokacyjny
 • Konkurencyjne wynagrodzenie (średnie zarobki na start: od 525-570 000 NOK brutto/rok w zaleznosci od lokalizacji). Po pol roku pracy nowa negocjacja pensji.
 • Feriepenger (płatne w czerwcu)
 • Możliwość rozwoju w firmie oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Kursy z pakietu opieki farmaceutycznej
 • Pomoc w znalezieniu mieszkania/pokoju.
 • Pokrycie kosztu biletu/biletow lotniczych
 • Załatwienie wszystkich fromalności jeszcze przed przylotem do Norwegii i rozpoczeciem pracy.
 • Wsparcie rekrutera na każdym etapie procesu.

Osoby chętne zapraszam do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy. Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. Vitusapotek jest jedną z trzech największych sieci aptek w Norwegii. Na terenie kraju posiadamy 312 aptek do których rekrutujemy magistrów farmacji. Nie jesteśmy agencja pracy. Nasze motto to "Sammen på vei for bedre helse" co oznacza razem w drodze o dobre zdrowie. Naszą misją jest pomoc pacjentom, a także dbanie o naszych pracowników poprzez ich ciągły rozwój zarówno zawodowy jak i personalny oraz zapewnienie im work-life balance. Dla przyszłych kandydatów, czyli naszych kolegów i koleżanek oferujemy wiele kursów, webinariów i zapewniamy im uczestnictwo w programie wdrażającym do pracy w norweskiej aptece. Dodatkowo praca w Vitusapotek to praca w międzynarodowym zespole bo w naszej sieci używamy 52 języków i jesteśmy z tego bardzo dumni. Chcesz poczytać o nas więcej to zapraszamy Ciebie na nasza stronę internetową lub umówienie się z nami na niezobowiązujacą rozmowę online przy kawie.

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobych przez NMD/Vitusapotek w procesie rekrutacyjnym oraz informowanie mnie o mozliwosciach pracy, stazy w NMD/Vitusapotek po zakonczeniu aktualnego procesu rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka NMD AS/Vitusapotek, z siedzibą w Oslo: ul. Alf Bierskes vei 28, 0596 Oslo wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem numer organizacyjny w Norwegii to 965 336 796, adres e-mail: jobb@vitusapotek.no, zwana dalej Spółką. 2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest (…). Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: (…) 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: ● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy, ● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; ● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania Webcruiter, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego (…) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: ● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; ● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.. 11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Mgr Farmacji Szwajcaria 30'000PLN

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 28.06.2024
Wynagrodzenie netto: 30 000 PLN - 35 000 PLN

Mgr Farmacji Szwajcaria 30'000PLN

Oferta ważna do: 28.06.2024