Magister Farmacji Norwegia- Dużo benefitów i wysokie zarobki

Numer referencyjny oferty pracy: 
24267
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu magistrów farmacji, którzy chcieliby rozwijać swoją karierę zawodową i personalną w kraju fiordów. Obecnie prowadzimy rekrutację do naszej sieci aptek

w Norwegii na stanowisko magister farmacji. Zachęcamy do aplikowania zarówno absolwentów, studentów jak i osoby z doświadczeniem.

Wymagania:

 • Absolwent studiów farmaceutycznych na terenie Polski, lub farmaceuta z prawem do wykonywania zawodu.
 • Pełne zaangażowanie do nauki norweskiego.
 • Chęć przeprowadzki na stałe do Norwegii (NIE jest to praca dorywcza/wakacyjna/krótkotrwała).
 • Zaangażowanie i inicjatywa w dalszym praktykowaniu języka norweskiego w Norwegii. 

Obowiązki: 

 • Obsługa klienta bez recepty i realizacja recept.
 • Razem z resztą zespołu osiągnięcie celów wyznaczonych dla każdej apteki.
 • Spełnienie potrzeb każdego klienta zgodnie z jego osobistym wyborem jak i zaleceniami od specjalisty.

Oferujemy:

 • Kurs języka norweskiego całkowicie finansowany przez firmę
 • Rekompensatę pieniężną za uczestnictwo w kursie językowym
 • Stałe zatrudnienie (przejrzyste warunki pracy w oparciu o Norweski Kodeks Pracy)
 • Czas pracy: ok. 37,5h w tygodniu
 • Bogaty pakiet relokacyjny
 • Konkurencyjne wynagrodzenie (średnie zarobki na start: od 500-520 000 NOK brutto/rok) 
 • Feriepenger (płatne w czerwcu)
 • Możliwość rozwoju w firmie oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pomoc w znalezieniu mieszkania/pokoju
 • Pomoc i wsparcie rekrutera na każdym etapie procesu

Osoby chętne zapraszam do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy. Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

O pracodawcy:

Vitusapotek welcomes you as a Pharmacist considering Norway as the next step in your career. We can offer you a positive work environment and interesting professional tasks in one of our 311 pharmacies all over Norway.
In Vitusapotek you will be able to share and communicate your knowledge to customers and to provide them with individual assistance - whether it is helping to heal illness, prevent health problems or increase personal wellness. This gives us both satisfied customers and increased wellbeing for our employees. To work as Pharmacist in Norway you need Norwegian authorization as a pharmacist and at least B2 Norwegian language level.

 

 

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobych przez NMD/Vitusapotek w procesie rekrutacyjnym oraz informowanie mnie o mozliwosciach pracy, stazy w NMD/Vitusapotek po zakonczeniu aktualnego procesu rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka NMD AS/Vitusapotek, z siedzibą w Oslo: ul. Alf Bierskes vei 28, 0596 Oslo wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem numer organizacyjny w Norwegii to 965 336 796, adres e-mail: jobb@vitusapotek.no, zwana dalej Spółką. 2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest (…). Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: (…) 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: ● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy, ● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; ● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania Webcruiter, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego (…) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: ● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; ● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.. 11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: