Magister Farmacji- Piaseczno

Numer referencyjny oferty pracy: 
33267
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Super-Pharm jest silną, międzynarodową marką z długimi tradycjami w służbie zdrowia i urody. To unikalny koncept, łączący drogerię, perfumerię i optyka z najważniejszą jego częścią - apteką. Nasi magistrowie farmacji w pełni wykorzystują zdobytą podczas studiów medycznych wiedzę, oferując pacjentom prócz preparatów farmaceutycznych także doradztwo w zakresie stosowania produktów leczniczych, suplementów diety i innych wyrobów medycznych. Pracując w naszych najbardziej prestiżowych lokalizacjach nasi farmaceuci mają możliowść roziwjania swojej kariery w nowoczesnym koncepcie aptecznym, zgodnym ze światowymi trendami rynkowymi.

SUPER-KANDYDAT DO SUPER-PHARM:

 • posiada wyszkałcenie wyższe farmaceutyczne z prawem wykonywania zawodu
 • przejawia troskę o zdrowie pacjenra i buduje relacje w opraciu o wzajemny szacunek
 • posiada praktyczną wiedzę na temat aktualnych regulacji prawnych
 • sumiennie i rzetelnie wykonuje powierzone obowiązki
 • jest empartyczny, otwarty i dobrze się czuje w pracy zespołowej

TWOJA ROLA W SUPER-PHARM:

 • profesjonalna obsługa pacjentów w zgodzie z obowiązującymi standardami apteki
 • fachowe doradztwo w obszarze farmaceutyków
 • praca zgodna z kodeksem etyki zawodowej oraz dobrymi praktykami zawodu
 • praca zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi
 • dbałość o miłą, otwartą i koleżeńską atmosferę w zespole

 

SUPER-PHARM OFERUJE SWOJEMU KANDYDATOWI:

 • możliwość pracy w organizacji z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem
 • atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • udział w projektach farmaceutycznych
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym dofinansowania do studiów podyplomowych
 • praktyczne wdrożenie w zakresie opieki farmaceutycznej
 • elastyczny czas pracy uwzględniający potrzeby pracownika
 • możliwość pracy mobilnej - w więcej niż jednej placówce Super-Pharm
 • ścieżkę umożliwiającą przygotowanie do objęcia funkcji kierowniczych w naszych placówkach
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Centrali Firmy
 • benefity: prywatną opiekę medyczną, pakiet Multisport, zniżki na produkty w sklepach Super-Pharm

DOŁĄCZ DO SUPER-PHARM

(x) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu/ załączonych dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Super-Pharm Holding Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 48, NIP: 5213842837. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi: • drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@superpharm.pl lub • korespondencyjnie na adres: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”). Cel i podstawa prawna przetwarzania danych Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji, na który aplikujesz oraz rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości, jeżeli wyrazisz taką wolę. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym. Podstawą prawną przetwarzania dodatkowych danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażająca się poprzez zgłoszenie aplikacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. W niektórych przypadkach (np. w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa lub dochodzenia roszczeń) Twoje dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (przez okres wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego). Odbiorcy danych Twoje dane osobowe możemy udostępniać odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Administratorem danych, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Administratora. W przypadku wyrażenia zgody Twoje dane zostaną przekazane do podmiotu wg. wybranej przez Ciebie lokalizacji, w imieniu której Spółka prowadzi rekrutację. Okres przechowywania danych osobowych Twoje dane będą przetwarzane: • przez czas prowadzenia procesu danej rekrutacji, • w przypadku wyrażenia zgody na ich użycie do przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej niż 18 miesięcy do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody. Twoje prawa Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych: • prawo dostępu do Twoich danych; • prawo do sprostowania, czyli poprawienia lub zaktualizowania Twoich danych; • prawo do usunięcia Twoich danych; • prawo do sprostowania Twoich danych; • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych; • prawo do przenoszenia Twoich danych; • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Masz również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych i możesz to zrobić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. (x) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu/ załączonych dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zgoda na udostępnianie danych innym spółkom grupy: (x) Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych do Spółek w imieniu, których Super-Pharm Holding Sp. z o.o. prowadzi rekrutację. W zależności od zadeklarowanego wyboru lokalizacji oraz wyrażenia odpowiedniej zgody Twoje dane zostaną udostępnione do następujących podmiotów, które staną się nowym Administratorem danych osobowych: 1. Super-Pharm Poland Sp. z o. o. ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, NIP 5213842837. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi: • drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@superpharm.pl lub • korespondencyjnie na adres: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”). 2. GASAPAR P. Romaszko, G. Skrzypczyk S.J., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP 5252780187. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych/osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przepisów o ochronie danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi: • drogą elektroniczną na adres: lub • korespondencyjnie na adres: ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa. 3. EUFA Sp. z o. o., ul. Gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4, 02-497 Warszawa, NIP 9522142198. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi: • drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@superpharm.pl lub • korespondencyjnie na adres: ul. Gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4, 02-497 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”). 4. STELLA MED A. Stelmaszczyk, E. Medyńska S.J. ul. Fryderyka Chopina 41 /2, 20-023 Lublin, NIP 7123414079. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych/osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przepisów o ochronie danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi: • drogą elektroniczną na adres: lub • korespondencyjnie na adres: ul. Fryderyka Chopina 41 /2, 20-023 Lublin. 5. DOMI FARMACJA M. KLUPŚ, D. ZIĘBACZEWSKI S.J., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP 5252815135 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych/osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przepisów o ochronie danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi: • drogą elektroniczną na adres: lub • korespondencyjnie na adres: ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa. 6. BS PHARM K. BROSZKO, E. SZYSZKOWSKA S.J. ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP 525 278 29 44. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych/osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przepisów o ochronie danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi: • drogą elektroniczną na adres: lub • korespondencyjnie na adres: ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji, na który aplikujesz oraz rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości, jeżeli wyrazisz taką wolę. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym. Podstawą prawną przetwarzania dodatkowych danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażająca się poprzez zgłoszenie aplikacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. W niektórych przypadkach (np. w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa lub dochodzenia roszczeń) Twoje dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (przez okres wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego). Odbiorcy danych Twoje dane osobowe możemy udostępniać odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Administratorem danych, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Administratora. Okres przechowywania danych osobowych Twoje dane będą przetwarzane: • przez czas prowadzenia procesu danej rekrutacji, • w przypadku wyrażenia zgody na ich użycie do przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej niż 18 miesięcy do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody. Twoje prawa Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych: • prawo dostępu do Twoich danych; • prawo do sprostowania, czyli poprawienia lub zaktualizowania Twoich danych; • prawo do usunięcia Twoich danych; • prawo do sprostowania Twoich danych; • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych; • prawo do przenoszenia Twoich danych; • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Masz również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych i możesz to zrobić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać ze swoich praw, prześlij informacje na wskazany kanał kontaktu.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

Magister Farmacji- Otwock

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 17.08.2024

Magister Farmacji- Otwock

Oferta ważna do: 17.08.2024