Magister farmacji Pruszków

Numer referencyjny oferty pracy: 
21571
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka rodzinna w Pruszkowie zatrudni magistra farmacji na pełny etat na podstawie umowy o pracę . Oferujemy pracę w zgranym zespole , miłą atmosferę . Apteka czynna 6 dni w tygodniu . Oferty z cv prosimy wysyłać mailowo . Dziękuję 


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma APTEKA POLSKA mgr. Farm
Przemysław Seidel, Aleja Wojska Polskiego 16a 05-800 Pruszków, NIP: 5341013354, zwana
dalej apteką.
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan
aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie
przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do
zawarcia umowy,
● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych
Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat
osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
4) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich
danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest
konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych
niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym
dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy
oprogramowania (…), oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu
prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
7) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania
chmurowego (…) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów
Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie
danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane
niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Magister Farmacji -Anin

Wymiar: Na godzinyOferta ważna do: 23.05.2024

Magister Farmacji -Anin

Oferta ważna do: 23.05.2024
0

Magister Farmacji - Ochota Warszawa

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 09.05.2024

Magister Farmacji - Ochota Warszawa

Oferta ważna do: 09.05.2024
Ukraina запрошуємо працівників з України
0

Magister Farmacji - Wola

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 09.05.2024

Magister Farmacji - Wola

Oferta ważna do: 09.05.2024
0
0

Magister - 7000 netto - Radom

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 23.05.2024

Magister - 7000 netto - Radom

Oferta ważna do: 23.05.2024