Magister Farmacji Puławy

Numer referencyjny oferty pracy: 
14081
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Jeżeli jesteś osobą, która:

- ma wykształcenie farmaceutyczne oraz czynne prawo wykonywania zawodu

- ma wysoką kulturę osobistą i obsługa pacjenta sprawia Ci przyjemność

- szuka rozwoju na rynku farmaceutycznym

- jest zaangażowana i sumienna w wykonywaniu powierzonych zadań

 

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat

- motywujący system premiowy

- pracę w profesjonalnym i zgranym zespole

- możliwość podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, telefon, adres email, przez Farmacja i Medycyna Sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie, na potrzeby rekrutacji na stanowisko magister farmacji, technik farmaceutyczny. Kandydat w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Udzielenie zgody jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Farmacja i Medycyna sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie: ul. J. Piłsudskiego 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000509078 , NIP: 5651526415 , zwana dalej „Spółką”. 2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować ze Spółką pod adresem e-mail: rekrutacja@farmacjaimedycyna.pl, lub tradycyjnie w formie pisemnej. 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: a) przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy); b) wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które brały udział w procesie rekrutacji np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim, prawnikom, księgowym, pracownikom kadr czy dostawcy oprogramowania wykorzystywanego w procesie rekrutacji, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: a) do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; b) do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. 10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.