Magister Farmacji - REDA

Numer referencyjny oferty pracy: 
25826
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Apteka "Starowiejska" należąca do polskich farmaceutów zatrudni MAGISTRA FARMACJI na etat lub na godziny do apteki w miejscowości REDA:
.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• karnet sportowy (multisport),
• pakiet medyczny,
• ubezpieczenie grupowe na życie,

• system premiowy,
• pracę w firmie o stabilnej pozycji na lokalnym rynku,
• możliwości rozwoju zawodowego,
• miłą atmosferę opartą na pracy całego zespołu.

Oczekiwania:
• wykształcenie farmaceutyczne,
• łatwość nawiązywania pozytywnych relacji z pacjentem i troska o jego zdrowie,
• umiejętność pracy w zespole,
• dobra organizacja pracy,
• odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania.

Prosimy o przesłanie CV z dopiskiem MGR-REDA  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji i również na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Klauzula informacyjna RODO 1 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych dla potrzeb obsługi przesłanej przeze mnie korespondencji za pośrednictwem formularza zawartego na stronie internetowej www.aptekastarowiejska.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (z późn. zm), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”. 2. Administratorami Państwa danych osobowych są: 1) Lucyna Wolniewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Apteka Starowiejska Lucyna Wolniewicz, NIP 5860017907, Rumia (84-230) , ul. Starowiejska 4A, e-mail: starowiejska_rumia@wp.pl 2) Apteka Starowiejska Spółka Jawna Stefan Wolniewicz Filip Wolniewicz Ewa Wolniewicz Kamila Wolniewicz, KRS 0000380954, Rumia (84-230) , ul. Starowiejska 4A, e-mail: starowiejska_rumia@wp.pl 3) Apteka Starowiejska Spółka Jawna Wolniewicz i Wspólnicy, KRS 0000649793, Rumia (84-230) , ul. Starowiejska 4A, e-mail: starowiejska_rumia@wp.pl 3. Odbiorcą danych może być podmiot świadczący usługi hostingowe na zlecenie Administratora danych. 4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO. 5. Udostępnione dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat. 6. Zostałem pouczony o prawie do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek wysłania zapytania poprzez formularz. 8. Dane osobowe nie będą profilowane.

Podobne oferty w Twojej okolicy: