MAGISTER FARMACJI - ŚCINAWA

Numer referencyjny oferty pracy: 
21404
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteneo Sp. z o.o. - różni klienci, ciekawe projekty, ambitne zadania, z nami nie będziesz się nudzić!

Kim jesteśmy? Dowiedz się więcej na: www.badzapteneo.pl

Szukamy osoby z wykształceniem farmaceutycznym na stanowisko MAGISTRA FARMACJI

NASZE OCZEKIWANIA:

 • Doświadczenia na stanowisku magistra farmacji w aptece
 • Wykształcenie kierunkowe, farmaceutyczne
 • Sumienne i obowiązkowe podejście do pracy
 • Samodzielność i skuteczność w powierzonych obowiązkach
 • Znajomość obsługi programu Kamsoft
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office

 

CO PROPONUJEMY:

 • Atrakcyjną podstawę wynagrodzenie
 • Masz ambicje i jesteś pracowity? Wyniki premiujemy dodatkowo miesięcznymi bonusami
 • Otrzymujesz stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Masz dużą samodzielność w realizowaniu obowiązków
 • Otrzymujesz dostęp do szkoleń i kursów, możliwość stałego rozwoju
 • Masz możliwość wzbogacenia wiedzy poprzez udział w konferencjach, targach i warsztatach branżowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Apteneo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka ”MIRALEX-MAR” Sp. z o.o.; Aleja Powstańców Wielkopolskich 162; 64-920 Piła; NIP: 7642333764 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000011534, adres e-mail: p.jasinski@apteneo.pl, zwana dalej Spółką.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paweł Jasiński. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: p.jasinski@apteneo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy,
● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany..
9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Magister Farmacji- Legnica

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 12.10.2023

Magister Farmacji- Legnica

Oferta ważna do: 12.10.2023
0