MAGISTER FARMACJI - STRÓŻA KOŁO MYŚLENIC, CAŁY LUB CZĘŚĆ ETATU

Numer referencyjny oferty pracy: 
20915
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Sposób rekrutacji: 

Apteka prywatna w Stróży koło Myślenic to rodzinna firma prowadzona już od 25 lat. To wyjątkowe miejsce w którym dbamy jednocześnie o komfort opieki nad pacjentem, jak i o zadowolenie z pracy i rozwój personelu.

Zapewniamy

 • stabilne zatrudnienie w miłym, dynamicznym zespole,
 • możliwość pracy na cały lub część etatu,
 • elastyczny czas pracy – pracujemy 7 godzin dziennie, harmonogram pracy ustalany jest wspólnie z pracownikami,
 • nie pracujemy w niedziele oraz nie pełnimy dyżurów,
 • to Ty jesteś ekspertem – w naszej aptece wierzymy w fachowość naszego personelu, dlatego każdemu pacjentowi możesz poświęcić tyle uwagi ile potrzebujesz i zdecydować co mu doradzić,
 • atrakcyjne wynagrodzenie dodatkowo wspierane gwarantowanym systemem premiowym,
 • możliwość refundacji części kosztów dojazdowych do pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach,
 • benefity pozapłacowe: kartę sportową, prywatną opiekę medyczną,
 • miła atmosfera w pracy, bez „nacisków z góry” i bez „korpo-zwyczajów”.

Poszukujemy osoby, która

 • posiada wyższe wykształcenie farmaceutyczne, 
 • przejawia troskę o zdrowie pacjenta i buduje relacje w oparciu o wzajemny szacunek,
 • posiada praktyczną wiedzę na temat aktualnych regulacji prawa farmaceutycznego,
 • samodzielnie i rzetelnie wykonuje powierzone obowiązki,
 • jest empatyczna, otwarta i dobrze się czuje w pracy zespołowej.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie

 • prowadzenie sprzedaży wysokiej jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 
 • udzielanie informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • stała wzajemna komunikacja z pacjentem, aby zapewnić obsługę na najwyższym poziomie,
 • realizację naszej misji, w której nadrzędną wartością jest dobro pacjenta i pomoc drugiemu.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Apteka Prywatna Aleksandra Augustyn-Filuciak, z siedzibą w Stróży 791, 32-431 Stróża, NIP: 681-100-72-69, adres e-mail: aptekastroza.biuro@gmail.com, zwana dalej Apteką.
2) Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aptekastroza.biuro@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy,
● wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
● wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Apteki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowegoPani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
● do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
● przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany..
11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Magister Farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 13.07.2024

Magister Farmacji

Oferta ważna do: 13.07.2024