Magister farmacji Świnoujście

Numer referencyjny oferty pracy: 
14797
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Wynagrodzenie netto: 
4 800 PLN - 5 800 PLN

Interesująca oferta pracy dla Magistra Farmacji w aptece w Świnoujściu! Gwarantujemy stabilne zatrudnienie w ogólnopolskiej sieci aptek (apteka czynna 6 dni w tygodniu, bez niedziel i świąt) i umowę o pracę na pełen etat lub część etatu z atrakcyjnym wynagrodzeniem od 4800 zł netto. Rozważymy także możliwość zwrotu kosztów dojazdu dla osób spoza Świnoujścia lub dopłatę relokacyjną. Ponad to każdy Pracownik ma możliwość otrzymania comiesięcznej premii, proponujemy również ubezpieczenie grupowe i pakiet medyczny w LUX MED.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1)           Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka FARMACJA UNO Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie: 62-510 Konin, ul. Hurtowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000271651, NIP: 783-15-91-473, adres e-mail: biuro.konin@aptekiprima.pl, zwana dalej Spółką.

2)           Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Jacek Andrzejewski. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: ochronadanych@aptekiprima.pl

3)           Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
  • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4)           W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5)           Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.

6)           Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7)           Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

8)           W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

9)           Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  • do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
  • do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.

10)         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11)         Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

 

 

Inne oferty od tego pracodawcy

Magister farmacji Lublin

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 dzień 20 godzin
Opublikowano: 3 tygodnie 6 dni temu