Magister farmacji Świnoujście

Numer referencyjny oferty pracy: 
15013
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Wynagrodzenie netto: 
5 000 PLN - 5 500 PLN

Interesująca oferta pracy dla Magistra farmacji w aptece w Świnoujściu! Gwarantujemy stabilne zatrudnienie w ogólnopolskiej sieci aptek PRIMA (apteka czynna 6 dni w tygodniu, bez niedziel i świąt), umowę o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy z atrakcyjnym wynagrodzeniem od 5000 zł netto plus dopłata relokacyjna. Ponadto każdy Pracownik ma możlwiość otrzymiania comiesięcznerj premii, proponujemy również ubezpieczenie grupowe i p0akiet medyczny LUXMED. 

 

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1)           Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka FARMACJA UNO Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie: 62-510 Konin, ul. Hurtowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000271651, NIP: 783-15-91-473, adres e-mail: biuro.konin@aptekiprima.pl, zwana dalej Spółką.

2)           Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Jacek Andrzejewski. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: ochronadanych@aptekiprima.pl

3)           Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
  • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4)           W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5)           Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.

6)           Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7)           Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

8)           W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

9)           Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  • do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
  • do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.

10)         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11)         Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

 

 

Inne oferty od tego pracodawcy

Magister farmacji Ścinawa

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 tygodnie 21 godzin
Opublikowano: 2 tygodnie 17 godzin temu

Magister farmacji Bolesławiec

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 tygodnie 21 godzin
Opublikowano: 2 tygodnie 17 godzin temu