MAGISTER FARMACJI SZWAJCARIA 25'000 PLN brutto/m-c

Numer referencyjny oferty pracy: 
13581
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Witam serdecznie

W chwili obecnej prowadzimy rekrutację dla jednej z największych sieci aptek w Szwajcarii.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu magistrów farmacji,  którzy chcieliby rozwijać swoją karierę zawodową w Szwajcarii.

 

WYMAGANIA:

◾znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 oraz chęć kontynuowania nauki języka

◾minimum roczne bieżące doświadczenie w zawodzie

◾gotowość do podjęcia dwuletniej specjalizacji w Szwajcarii, której koszty całkowicie pokrywa pracodawca (20'000CHF)

 

OFERUJEMY:

◾stałe zatrudnienie u pracodawcy szwajcarskiego w oparciu o umowę o pracę

◾atrakcyjne wynagrodzenie około 80'000 CHF brutto rocznie

◾całkowite pokrycie kosztów dwuletniej specjalizacji przez pracodawcę szwajcarskiego 20'000CHF

◾pomoc w procesie nostryfikacji dyplomu MEBEKO

 

Dodatkowo kandydat współpracując z firmą medhr może liczyć na wsparcie w temacie:

◾relokacji do Szwajcarii

◾wyboru kasy chorych

◾wynajęcia mieszkania

◾uzyskania pozwolenia na pobyt

 

Proces rekrutacji jest całkowicie bezpłatny

 

 

Już dziś dowiedź się o możliwościach rozwoju Twojej kariery w kraju alpejskim.

Zapraszamy do aplikowania.

 

Medhr Nr w rejestrze agencji zatrudnienia 14330

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę medhr Magdalena Domańska dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka medhr Magdalena Domańska, z siedzibą w Łodzi: ul. Nastrojowa 56/3, 91-496 Łódź NIP: 726 22 99 096, adres e-mail: m.domanska@medhr.pl, zwana dalej Spółką.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Magdalena Domańska. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: m.domanska@medhr.pl
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
• wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
• do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
• do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.