Magister farmacji Toszek

Numer referencyjny oferty pracy: 
9711
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Zapraszamy do współpracy magistra farmacji, na pełny etat lub część. Oferujemy pracę w aptece indywidualnej w zgranym zespole, stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz dobre wynagrodzenie.

INFORMACJA OD UCZESTNIKA REKRUTACJI
⦁ Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Administratora.
⦁ Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.
⦁ Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.


CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Apteka „REMEDIUM” AB M. Awramienko, J. Bekus sp.j. Nasze dane kontaktowe: ul. Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice, tel. +48322332809.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
⦁ prowadzenia rekrutacji i wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
⦁ prowadzenia rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dodatkowych danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

⦁ dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
⦁ czas prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
⦁ czas po którym przedawnią się roszczenia związane z prowadzoną dokumentacją,
⦁ czas do momentu wycofania zgody.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
⦁ dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
⦁ sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
⦁ przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
⦁ usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
⦁ podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
⦁ innym administratorom, np. ubezpieczycielom.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Michał Muzyka, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

0

Magister- 7500 netto- Gliwice

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 16.06.2024

Magister- 7500 netto- Gliwice

Oferta ważna do: 16.06.2024
0

Magister - Pyskowice

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 09.06.2024

Magister - Pyskowice

Oferta ważna do: 09.06.2024
0
0

Magister- Tychy

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 01.06.2024

Magister- Tychy

Oferta ważna do: 01.06.2024
0

Magister- Żywiec

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 08.06.2024

Magister- Żywiec

Oferta ważna do: 08.06.2024
0

Magister - 7500 netto - Cieszyn

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 08.06.2024

Magister - 7500 netto - Cieszyn

Oferta ważna do: 08.06.2024