MAGISTER FARMACJI - WARSZAWA (ŚRÓDMIEŚCIE)

Numer referencyjny oferty pracy: 
23664
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 
Kraj: 

Apteki Miro zatrudnią do swojego zespołu MAGISTRA FARMACJI

 

Lokalizacja:

  • ul. Plac Mirowski 1

(apteka czynna: poniedziałek - piątek w godzinach 7-20, sobota 7-15)

- wynagrodzenie 5800zł netto

 

  • ul. Plac Mirowski 1 lok. 1/Z

(apteka czynna: poniedziałek - niedziela w godzinach 7-22, dobrowolne dyżury)

 - wynagrodzenie 6000zł netto

 

Zapewniamy:

stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),

rozwój i przyjazną atmosferę,

możliwość przystąpienia do pakietu sportowego oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV ze wskazaniem adresu apteki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 r. , Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Adapharm Sp. z o.o , z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim : ul. Floriana 2/U7 , 05-850 Ożarów Mazowiecki , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000513340 , NIP: 1182099854 , adres e-mail: aptekamirowska24h@wp.pl zwana dalej Spółką. 2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: aptekamirowska24h@wp.pl 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy); wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. 8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: