Magister Farmacji - Zastępca Kierownika Hurtowni Farmaceutycznej

Numer referencyjny oferty pracy: 
14694
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Magister Farmacji - Zastępca Kierownika Hurtowni Farmaceutycznej
Opis stanowiska:
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i Prawa Farmaceutycznego w hurtowni farmaceutycznej;
 • opracowywanie i doskonalenie procedur Systemu Zarządzania Jakością;
 • nadzór nad procesem kwalifikacji dostawców i odbiorców hurtowni;
 • zapewnienie szkoleń dla personelu hurtowni w zakresie obowiązujących procedur wewnętrznych i przepisów praca farmaceutycznego;
 • kontrolowanie procesu przyjmowania, przechowywania, wydawania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów;
 • monitorowanie warunków przechowywania produktów leczniczych;
 • zapewnienie i kontrolę właściwych warunków załadunku i transportu;
 • rozpatrywanie reklamacji Klientów;
 • monitorowanie zmian w ustawodawstwie w zakresie obrotu produktami leczniczymi, współpracę z organami nadzoru farmaceutycznego. 

 

Wymagania:
 • wykształcenia wyższego farmaceutycznego;
 • aktualnego prawa do wykonywania zawodu;
 • min. 2 letniego doświadczenia w pracy w aptece lub hurtowni farmaceutycznej;
 • wysokich zdolności analitycznych;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • umiejętności szybkiego uczenia się;
 • skrupulatności i odpowiedzialności;
 • umiejętności pracy w dynamicznym środowisku pracy;
 • komunikatywności i otwartości.

 

Oferujemy:
WYBIERZ PGF

Pracę w organizacji zatrudniającej ponad 2,3 tys. Pracowników

Karierę w Spółce współpracującej z ponad 600 dostawcami produktów farmaceutycznych

Określoną ścieżkę rozwoju zawodowego i możliwości awansu

BENEFITY

Dostępność pakietu medycznego PGF Opieka Medyczna

Bogata oferta Ubezpieczenia Grupowego

Możliwość dofinansowania do pakietu sportowego Fit Profit

Możliwość korzystania z Ubezpieczenia Lekowego

Owocowe 13-stki w miesiącu


*Pelion Healthcare Group  to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi  obszarami działalności Grupy realizowanymi odpowiednio  przez PGF SA-  sprzedaż hurtowa, PGF Urtica  - zaopatrzenie szpitali, CEPD N.V – sprzedaż detaliczna i Pharmalink – usługi dla producentów.
 1. Administratorem Danych jest Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Zbąszyńska 3, 91-342, NIP: 527-264-39-21, REGON: 142726149;
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pgf.com.pl;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za rekrutację.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od daty pozyskania
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego; gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1). Organem nadzorczym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

 

Podobne oferty w Twojej okolicy: