Magister farmacji/Grzmiąca

Ukraina запрошуємо працівників з України
Numer referencyjny oferty pracy: 
20371
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka w Grzmiącej zatrudni magistra farmacji na etat lub na zlecenie

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie (zlecenie w cyklach tygodniowych lub dwutygodniowych, w okresach urlopowych),
- pracę w niesieciowej aptece a nie w korporacji,
- rynkowe wynagrodzenie uzależnione od umiejętności, zaangażowania i wyników pracownika,
- pracę w profesjonalnym zespole.

Oczekujemy:
- zaangażowania w wykonywane obowiązki, rozwój i dobre imię apteki,
- wysokiej kultury osobistej i profesjonalizmu w kontakcie z pacjentem,
- odpowiedzialności,
- samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,
- umiejętności pracy w zespole.

W przypadku kandydatów z Ukrainy wymagane dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. polskie Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty oraz znajomość języka polskiego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz o przesłania swojego CV przez osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S&S FARM K.M. SZYMIEC Sp. J. z siedzibą w Szczecinku (78-400), przy ul. Sójczej 12J
2) Osobą kontaktową w sprawie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem mailowym: ssfarm.szymiec@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu wykonywania niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
b) administrator w niektórych pomieszczeniach może stosować monitoring, a wobec tego mogą być przetwarzane także Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników administratora danych. Pani/Pana dane w niezbędnym zakresie mogą być przekazywane podmiotom, którym zlecona zostanie kontrola pracownika oraz podmiotom, którym Spółka zleca organizację szkoleń i konferencji w ramach doskonalenia kadry pracowniczej. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- dla celu określonego w pkt 3 a - przez okres trwania stosunku zatrudnienia oraz później przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
- dla celu określonego w pkt 3 b - przez okres 30 dni od momentu zarejestrowania wizerunku.
Po upływie tych okresów, Pani/Pana dane zostaną usunięte.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji niniejszej umowy.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

Magister Farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 09.08.2024

Magister Farmacji

Oferta ważna do: 09.08.2024