Pharmacist – Ireland

Numer referencyjny oferty pracy: 
15810
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Rodzaj apteki: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

The pharmacy of the largest Irish chain, located approximately 30 km from the center of Dublin, is looking for a Pharmacist.

Requirements:

 • Master's Degree in pharmacy and active license to practice is a must
 • fluent knowledge of English (required C1 level in the Council of Europe Scale) confirmed by an appropriate certificate (IELTS, TOEFL, CAE, OET)
 • friendly personality willing to engage positively with customers and staff
 • excellent customer and patient care skills
 • empathy, openness to people and their needs

The Client offers:

 • work in a pharmacy that is part of a larger pharmacy chain in Ireland
 • pleasant working environment
 • support from the team and management, especially at the beginning of work
 • comfortable working hours
 • employment contract with very attractive salary
 • full agency support on every stage of recruitment process

If you want to know more about this project and living conditions in Ireland, please contact us and send us your application in English.

We kindly inform you that we will contact selected candidates.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Farmacja.hr, z siedzibą w Józefowie: ul.Piaskowa 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000743747, NIP: 5322078890, zwana dalej Spółką.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paweł Maliszewski. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@farmacja.hr

 

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
 • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
 • do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Skontaktuj się z pracodawcą

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą pracy skontaktuj się z pracodawcą i prześlij mu swoje CV.
 

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać te zgody. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

CAPTCHA obrazkowa

Inne oferty od tego pracodawcy

Magister farmacji - Elbląg

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 4 tygodnie 3 godziny
Opublikowano: 1 dzień 8 godzin temu

Zastępca Kierownika Apteki - Goleniów

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 3 godziny
Opublikowano: 1 miesiąc 3 tygodnie temu

Magister farmacji – Brodnica

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 4 tygodnie 3 godziny
Opublikowano: 1 dzień 7 godzin temu

Magister farmacji – Mrągowo. Apteka 6-dniowa.

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 4 tygodnie 3 godziny
Opublikowano: 1 dzień 8 godzin temu

Magister farmacji — Kędzierzyn-Koźle - 2 wakaty

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 tygodnie 1 dzień
Opublikowano: 3 miesiące 2 tygodnie temu

Magister farmacji - Szczytno

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 4 tygodnie 3 godziny
Opublikowano: 1 dzień 8 godzin temu

Magister farmacji - Ełk

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 4 tygodnie 3 godziny
Opublikowano: 1 dzień 8 godzin temu

Magister farmacji – Szczawnica. Apteka 6-dniowa.

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 3 godziny
Opublikowano: 2 miesiące 3 tygodnie temu

Magister farmacji - Skoczów

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 tydzień 3 dni
Opublikowano: 1 miesiąc 2 tygodnie temu

Specjalista ds. sprzedaży telefonicznej

Wymiar etatu: Praca zdalnaOferta wygasa: 1 dzień 3 godziny
Opublikowano: 4 tygodnie 7 godzin temu