Poszukiwany KIEROWNIK APTEKI LEGIONOWO

Numer referencyjny oferty pracy: 
32325
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Apteka z Uśmiechem zaprasza do swojego zespołu!

Kto: KIEROWNIK APTEKI

Lokalizacja: Legionowo

Co oferujemy?

 • Szkolenia: Fundowane przez firmę, umożliwiające ciągły rozwój zawodowy.
 • Ubezpieczenie i Pakiet Zdrowotny: Pełne wsparcie zdrowotne dzięki pakietowi Enelmed.
 • Karta Multisport: Dla aktywnych, dbających o zdrowie fizyczne.
 • Rozwój w Dziedzinie Leków Recepturowych: Możliwość specjalizacji w jednym z najbardziej dynamicznych obszarów farmacji.
 • Bonus za Polecenie: Dodatkowe wynagrodzenie za polecenie kandydata, który dołączy do naszego zespołu.
 • Wsparcie Edukacyjne: Możliwość dopłaty do studiów podyplomowych i specjalizacji.

Twoje zadania:

 • Profesjonalna Opieka nad Pacjentem: Zapewnienie najwyższej jakości obsługi.
 • Sprzedaż i Przygotowanie Leków: Wydawanie leków, możliwość przygotowywania leków recepturowych i aptecznych.
 • Zarządzanie Zamówieniami: Prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept, zarządzanie zamówieniami i monitorowanie stanów magazynowych.
 • Zarządzanie personelem i prowadzenie apteki.

Idealny Kandydat:

 • Wykształcenie Farmaceutyczne: Ukończone studia na kierunku farmacja.
 • Zorientowanie na Pacjenta: Zrozumienie, że opieka nad pacjentem to priorytet.
 • Umiejętności Komunikacyjne: Empatia, profesjonalizm i umiejętność pracy zespołowej.
 • Odpowiedzialność i Zaangażowanie: Zdolność do pracy zgodnie z wartościami naszej sieci.
 • Umiejętności przywódcze.

Dołącz do nas!

W Aptece z Uśmiechem tworzymy zespół, w którym każdy członek ma realny wpływ na rozwój i jakość usług farmaceutycznych. Jeśli chcesz rozwijać swoją karierę w przyjaznym i wspierającym środowisku, nie czekaj!

Aplikuj już dziś!

 

Czekamy na Ciebie w Aptece z Uśmiechem!

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w moim CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez LIDON SP. Z O.O. ul. Sienkiewicza 8b, 05-120 Legionowo NIP 5321912919 KRS 0000247845 REGON 140533890"


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka LIDON, z siedzibą w Legionowie: ul. Sienkiewicza 8b, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000247845 , NIP: 5321912919, adres e-mail: kontakt@aptekazusmiechem.pl zwana dalej Spółką.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest LIDON SP. Z O.O. . Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@aptekazusmiechem.pl
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
• wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.
8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
• do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
• do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: