PRACA SEZONOWA NAD MORZEM - DŹWIRZYNO

Numer referencyjny oferty pracy: 
10054
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Niesieciowa apteka w Dźwirzynie koło Kołobrzegu zatrudni TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO PO STAŻU do pracy w aptece na sezon letni od czerwca do końca sierpnia (lub krócej).
Oferujemy bezpłatne zakwaterowanie w ramach pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie.


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Pracownika jest Pracodawca – Przedsiębiorstwo Ginko mgr farm. Inga Kotlorz
2. dane osobowe Pracownika przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1. w zakresie danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) – konieczność przetwarzania danych dla wykonania umowy zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą,
2. w pozostałym zakresie – dobrowolna zgoda Pracownika;

Podobne oferty w Twojej okolicy: