Redaktor treści dla pacjentów

Numer referencyjny oferty pracy: 
22183
Miejsce pracy: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 
Sposób rekrutacji: 

Leki.pl to najszybciej rosnący serwis farmaceutyczny w internecie. W związku z tym poszukujemy techników farmaceutycznych na stanowisko:

Twórca treści 

Jeśli jesteś praktykującym technikiem farmaceutycznym, który chce dzielić się swoją wiedzą poza codzienną pracą oraz dobrze czuje się w pracy z tekstem, to zgłoś się do nas!

Szukamy osoby, która przybliży pacjentom tematy związane ze stosowaniem leków w wybranych przez redakcję lub zaproponowanych przez Redaktora Naczelnego działach tematycznych. Czego oczekujemy?

1. Bardzo dobrej znajomości produktów znajdujących się na polskim rynku aptecznym,
2. Bardzo dobrego warsztatu redakcyjnego,
3. Dobrej znajomości zasad pisowni języka polskiego,
4. Umiejętności przygotowywania materiałów zgodnie z zasadami SEO,
5. Szybkiego wyszukiwania informacji w internecie,
6. Rzetelności, dokładności, skrupulatności i terminowości,
 

Oferujemy:
• Elastyczny czas pracy,
• zdalne wykonywanie obowiązków,
• możliwość rozwoju i podniesienie kwalifikacji,
• współtworzenie nowego projektu rzetelnej informacji o lekach dla pacjentów.

Zainteresowana/y? Świetnie! Czekamy więc na Twoje CV.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka HCPs, z siedzibą w Józefowie: ul.Piaskowa 52, zwana dalej Spółką.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paweł Maliszewski. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@hcps.pl

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: