Specjalista ds. jakości / Osoba odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej

Numer referencyjny oferty pracy: 
794
Stanowisko: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Kraj: 

Firma Poltraf oferuje pracę na stanowisku:

Specjalista ds. jakości / Osoba odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej

Nr ref: FARMPOL/0816/ Łódź
Miejsce pracy: Łódź

Główne zadania:
* Zarządzanie działalnością objętą zezwoleniem
* Przestrzeganie aktualnych wytycznych Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Dystrybucji
* Kontrola środków transportu oraz wymaganych zabezpieczeń w magazynach i komorach przeładunkowych
* Szkolenia pracowników i prowadzenie audytów wewnętrznych
* Prowadzenie wymaganej ewidencji i raportowanie do Inspekcji Farmaceutycznej
* Reprezentowanie Spółki przed organami Inspekcji Farmaceutycznej
* Rozpatrywanie reklamacji
* Nadzór nad dokumentacją
* Współudział w utrzymaniu ogólnego systemu jakości Spółki
* Współudział w procesach kwalifikacji i walidacji
* Zastępstwo za Kierownika hurtowni farmaceutycznej w czasie jego nieobecności

Oczekiwania wobec kandydata:
* Wykształcenie farmaceutyczne i czynne Prawo Wykonywania Zawodu
* Minimum 2-letnie doświadczenie w zawodzie farmaceuty po ukończeniu studiów
* Doświadczenie w hurtowni farmaceutycznej będzie dodatkowym atutem
* Odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
* Wysokie umiejętności komunikacyjne
* Umiejętność pracy w zespole
* Dobra znajomość MS Office (Word, Excel, Power Point)
* Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV z zaznaczonym numerem referencyjnym.

Prosimy o dołączenie klauzuli: Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez spółki: UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prądzyńskiego 1/3 oraz Poltraf Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Stefana Batorego 4, moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Podobne oferty w Twojej okolicy: